Dag van het Onderzoek 2008: Vervoer en communicatie

Antwerpen 28 maart 2008 Met bijdragen van: Robert Dijk(Universiteit Leiden): Chaos of systeem? Indiening van requesten als basis voor ‘centralisering’ van waterwegen in het hoogheemraadschap van Rijnland (1500-1700) Michael Serruys(Universiteit Leiden): De invloed van de Zuid-Nederlandse transitpolitiek op de verkeersstromen tussen de Zuidelijke Nederlanden (Oostenrijkse Nederlanden en Prinsbisdom Luik) en de Republiek in de achttiende …

Dag van het Onderzoek 2007: Stad en platteland in de vroegmoderne tijd

Dordrecht 23 maart 2007 Met bijdragen van: Emile Havers (Stadsarchief Dordrecht): De wijnhandel in Dordrecht   Jeanine Dekker (Universiteit Utrecht): Heerlijkheden en politieke macht op het Zeeuwse platteland 1678-1851 Arno Neele (Universiteit Utrecht): De verschuivende culturele verhouding tussen de stad en het platteland in Zeeland 1750-1850 Rudi van Maanen (Universiteit Leiden): Brieven van burgers aan het …

Dag van het Onderzoek 2006: Religie

Leuven 24 maart 2006 Met bijdragen van: Judith Pollmann (Universiteit Leiden): Katholieke identiteit en de Nederlandse Opstand Violet Soen (Katholieke Universiteit Leuven): Ketters verzoenen met de koning? De (on)mogelijke pacificatiestrategie van Karel V, Filips II en hun landvoogden Liesbeth De Frenne (Universiteit Gent): Over het Kanaal. De Zuidelijke Nederlanden als toevluchtsoord voor Engelse katholieke vluchtelingen Toon Quaghebeur …

Dag van het Onderzoek 2005: Politieke theorie en beeldvorming in de zeventiende eeuw en Vrouwen en werk in de zeventiende eeuw

Rotterdam 18 maart 2005 Met bijdragen van: drs. Michel Reinders (Erasmus Universiteit Rotterdam): De pamfletten van 1672 dr. Hans Blom (Erasmus Universiteit Rotterdam): Het bestuurssysteem van de Nederlandse Republiek prof. dr. Katlijne van den Stighelen (Katholieke Universiteit Leuven): Vrouwelijke schilders in de zeventiende eeuw drs. Laura van Aert (Universiteit Antwerpen): Rol van vrouwen in de handel (17e eeuw) dr. …

Dag van het Onderzoek 2004: Boekgeschiedenis en Propaganda

Gent 2 april 2004 Met bijdragen van: drs. Gerrit Verhoeven (Universiteit Antwerpen): Het bysonderlijck dienstig Reys-boeck … Ontmoetingen tussen boek- en reisgeschiedenis in de analyse van de vroegmoderne reisliteratuur (1650-1750) drs. Michiel van Groesen (Universiteit van Amsterdam): In de huid van de uitgever. Boekhistorische aspecten van de reiscollectie De Bry (1590-1634) prof. dr. Paul Hoftijzer (Universiteit Leiden): Waarheen, …

Dag van het Onderzoek 2003: Archiefinventarisatie en Internationale Betrekkingen

Den Haag 28 maart 2003 Met bijdragen van: Bernard Woelderink (directeur Koninklijk Huisarchief) sprak over de ontsluiting van de archieven van de Friese Nassaus (Tresoar-Ryksargyf Leeuwarden en Koninklijk Huisarchief te Den Haag). De totale schriftelijke nalatenschap van de Friese stadhouders en hun naaste verwanten omvat ruim zestig strekkende meters. In 1834 werd dit omvangrijke archief in …