Nieuwjaarsbrief van de voorzitter, J.W. Koopmans

Geachte leden,

Met het einde van kalenderjaar 2015 in zicht wil ik u namens het bestuur van de VNVNG prettige feestdagen en een geslaagd 2016 toewensen. Het is intussen gewoonte geworden om in deze maand de verenigingsactiviteiten van het aflopende jaar te memoreren en tegelijkertijd vooruit te kijken naar wat we in petto hebben voor volgend jaar.

De Dag van het Onderzoek organiseerden we dit jaar in Nijmegen op vrijdag 27 februari, in samenwerking met de Afdeling Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Deze dag begon met de feestelijke aanbieding van de huldebundel Sacrale macht: religie en politiek in vroegmodern Europa (red. Peter Rietbergen) aan oud-bestuurslid Jac Geurts. Daarna volgde het congres met als thema ‘Globale en transregionale geschiedenis van de vroegmoderne tijd’. Tijdens het ochtenddeel werden de twee Leidense projecten ‘Fighting Monopolies, Defying Empires 1500-1750: a Comparative Overview of Free Agents’ en ‘Challenging Monopolies, Building Global Empires in the Early Modern Period’ geïntroduceerd, via presentaties van Cátia Antunes, Karwan Fatah-Black, Edgar Cravo Bertrand Pereira en Erik Odegaard. In het middagdeel kregen we zicht op een aantal projecten van de Katholieke Universiteit Leuven, die onder de koepel ‘Crossing Borders in Early Modern Times’ worden uitgevoerd, met presentaties van Violet Soen, Bram De Ridder, Alexander Soetaert en Sophie Verreyken. De dag werd afgesloten met een levendige discussie die werd ingeleid door Michiel van Groesen.

Ook het uitstekend bezochte jaarcongres, op vrijdag 30 oktober in het Amsterdam Museum, begon met de presentatie van een nieuwe bundel, in dit geval ons jongste jaarboek – deel 14 in de VNVNG-reeks. De titel van deze bundel, die behalve de inleiding zes artikelen bevat, is Publieke financiën in de Lage Landen (1300-1800). Jaco Zuijderduijn en Dries Raeymaekers tekenden voor de redactie. Het eerste exemplaar van de bundel werd aangeboden aan Marjolein ’t Hart, die ook bijdroeg aan de inleiding. Het jaarcongres 2015 concentreerde zich op het thema ‘De sacrale ruimte in de vroegmoderne stad’. Zes sprekers brachten het gehoor in alle windstreken van de Lage Landen. Dat waren achtereenvolgens Ruben Suykerbuyk, Tiffany Bousard, Dagmar Germonprez, Justin Kroesen, Carolina Lenarduzzi en Jo Spaans. De aftrap voor de discussie gaf Anne-Laure Van Bruaene. In de pauzes konden de aanwezigen een kijkje in het museum nemen.

In 2016 stellen we ons de huidige koers voort te zetten. Op vrijdag 4 maart zal in Mechelen de volgende Dag van het Onderzoek plaatsvinden. Twee projecten, van Brussel en Leiden, zullen worden voorgesteld onder de noemer ‘Adel en soldaten in de vroegmoderne periode’. Het jaarcongres 2016, met vrijdag 27 oktober als voorlopige datum, is nog in voorbereiding. Via de Nieuwsbrief en onze Facebookpagina zullen we u verder informeren over plaats en inhoud.

Het bestuur werd in 2015 uitgebreid met Michael Limberger (Universiteit Gent). De andere bestuursleden bleven Liesbeth Geevers (penningmeester), Paul Knevel, Joop Koopmans (voorzitter) Guido Marnef, Dries Raeymaekers, Violet Soen en Griet Vermeesch (secretaris).

De VNVNG wil graag een groter ledenbestand. We hopen dat u vroegmodernisten van wie u weet dat ze nog geen lid zijn, wilt aanmoedigen dat zij zich bij de vereniging aanmelden. Aan de leden die onderzoeksgegevens en/of medewerkerspagina’s op onze website (zie: https://www.vnvng.eu/leden/) hebben laten plaatsen verder het verzoek af en toe na te gaan of alle verstrekte informatie nog actueel is. Wijzigingen en aanvullingen kunt u laten weten aan de secretaris via secretaris@vnvng.eu. Tot slot wil ik iedereen bedanken die dit jaar heeft bijgedragen aan de activiteiten van de vereniging, in welke vorm dan ook.

Joop Koopmans (voorzitter)