CfP: The Artistic Taste of Nations

deadline: donderdag 15 november 2018

Op 13 en 14 juni 2019 vindt aan de Vrije Universiteit Amsterdam het congres The Artistic Taste of Nations: Contesting Geographies of European Art, 1550-1815 plaats. De organisatoren nodigen (kunst)historici en letterkundigen uit om paper proposals in te dienen voor donderdag 15 november 2018. Voor meer informatie over de organisatie en het thema, zie de volledige call for papers op de website van de werkgroep Zeventiende Eeuw.