Oproep voor bijdragen jaarboek De Achttiende Eeuw

Deadline: vrijdag 1 maart 2019

Voor het jaarboek De Achttiende Eeuw van 2019 kan u nog tot 1 maart bijdragen inzenden. De redactie staat open voor artikelen over de geschiedenis van cultuur, economie, wetenschap, literatuur, kunsten, politiek en maatschappij, voor zover deze betrekking hebben op de lange achttiende eeuw (1670-1830).

Het jaarboek wordt uitgegeven door de Werkgroep Achttiende Eeuw en uitgeverij Verloren.