Nieuwe Tijdingen 2017: Liesbeth Geevers & Violet Soen (red.), Sacrale ruimte in de vroegmoderne Nederlanden

Het eerste nummer van Nieuwe Tijdingen is nu beschikbaar (zowel op papier als digitaal) bij Universitaire Pers Leuven. In deze uitgave bestuderen zeven historici de ruimtelijke dimensie van vroegmoderne devotie. Ze laten zien hoe sacrale plekke werden begrensd, ingericht, herinnerd en ontheiligd. Deze uitgave is geredigeerd door Liesbeth Geevers en Violet Soen.

Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis is het jaarboek van de VNVNG en een vervolg op de in 2014 gestarte reeks ‘Publicaties’.

Inhoud

  • Violet Soen & Anne-Laure Van Bruane, ‘Sacrale ruimtes in de vroegmoderne Nederlanden: perspectieven en dwarsverbanden’.
  • Ruben Suykerbuyk, ‘Ter promotie der devotie. Materiële voorzieningen en offervaardigheid voor de Sint-Leonardusculturs in Zoutleeuw (1453-1505)’.
  • Tiffany Bousard, ‘Aan de rand van het graf. De transformatie van het funeraire leven en landschap in Antwerpen en Brugge tijdens de calvinistische republieken (1577/1578-1584/1585)’.
  • Justin E.A. Kroesen, ‘De storm doorstaan: continuïteit en verandering in de protestantse inrichting van middeleeuwse kerken ten tijde van de Republiek’.
  • Carolina Lenarduzzi, ‘Grensoverschrijdende katholieke claims. De grenzen tussen publieke en private ruimte voor sacrale doeleinden in de zeventiende-eeuwse Republiek’.
  • Joke Spaans, ‘Een herinnerd religieus landschap: vroegmodern Amsterdam’.

Nieuwe Tijdingen

Sinds 2017 verschijnt het jaarboek van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis bij de Universitaire Pers Leuven, onder de titel Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis. Het jaarboek neemt de lezer mee naar het vervlogen verleden van de vijftiende tot en met de achttiende eeuw. Iedere uitgave richt zich op een recente ontwikkeling in het historisch onderzoek naar deze schakelperiode. Geïnteresseerden in de vroegmoderne tijd worden zo geprikkeld door toegankelijk geschreven bijdragen, terwijl vakgenoten in deze gereviewde artikelen de laatste stand van het onderzoek kunnen consulteren.

Voor leden van VNVNG is een abonnement op de print- en digitale versie van het tijdschrift inbegrepen in het jaarlijks lidgeld. Individuele nummers kan men bestellen via de website van de uitgever.