Jaarcongres 2005: De delta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, ca. 1585-1650

Middelburg 23 september 2005 Met bijdragen van: C.E. Heyning (Middelburg): De Delta als spil in de kunsthan­del en kunstproductie tussen Vlaanderen/Brabant en Zeeland/Hol­land F. van Lieburg (VU Amsterdam): Invloeden vanuit Vlaanderen op het Zeeuwse calvinisme A.M.J. de Kraker (VU, Amsterdam): Zeeuwen als droogleggers van geïnundeerde landen in Vlaanderen V. Enthoven (Marinemuseum Den Helder): De zogenaamde …

Dag van het Onderzoek 2005: Politieke theorie en beeldvorming in de zeventiende eeuw en Vrouwen en werk in de zeventiende eeuw

Rotterdam 18 maart 2005 Met bijdragen van: drs. Michel Reinders (Erasmus Universiteit Rotterdam): De pamfletten van 1672 dr. Hans Blom (Erasmus Universiteit Rotterdam): Het bestuurssysteem van de Nederlandse Republiek prof. dr. Katlijne van den Stighelen (Katholieke Universiteit Leuven): Vrouwelijke schilders in de zeventiende eeuw drs. Laura van Aert (Universiteit Antwerpen): Rol van vrouwen in de handel (17e eeuw) dr. …

1. Marnef (G.) en Vermeir (R.), red., Adel en macht. Politiek, cultuur, economie (Maastricht 2004)

Ter inleiding Guido Marnef en René Vermeir De regenten, de Republiek en het aristocratiseringsproces: een terugblik Joop de Jong ‘Van robins tot très grands nobles’. Carrièreplanning en huwelijksstrategie bij het geslacht Richardot in de Zuidelijke Nederlanden (1540-1701) Jürgen Vanhoutte Stijgende lagere adel. Van Duvenvoirde naar Wassenaer 1523-1665 Simon Groenveld Eer en geweld in de Oost-Nederlandse …

Jaarcongres 2004: Hoge Rechtspraak in de Nederlanden

Mechelen 1 oktober 2004 Met bijdragen van: Erik-Jan Broers(Universiteit van Tilburg): De Staatse Raad van Brabant, twee eeuwen provisionele rechtspraak Michel Oosterbosch (Algemeen Rijksarchief Brussel en KU Brussel): Het archief van de Grote Raad van Mechelen: mogelijkheden en beperkingen Sarah Castelain en Serge Dauchy (CNRS – Université de Lille 2): Het Parlement van Vlaanderen (1669-1789): één eeuw bewogen geschiedenis, …

Dag van het Onderzoek 2004: Boekgeschiedenis en Propaganda

Gent 2 april 2004 Met bijdragen van: drs. Gerrit Verhoeven (Universiteit Antwerpen): Het bysonderlijck dienstig Reys-boeck … Ontmoetingen tussen boek- en reisgeschiedenis in de analyse van de vroegmoderne reisliteratuur (1650-1750) drs. Michiel van Groesen (Universiteit van Amsterdam): In de huid van de uitgever. Boekhistorische aspecten van de reiscollectie De Bry (1590-1634) prof. dr. Paul Hoftijzer (Universiteit Leiden): Waarheen, …

Jaarcongres 2003: Oorlog en Samenleving in de Nieuwe Tijd

Breda 3 oktober 2003 Met bijdragen van: Marjolein ’t Hart (Universiteit van Amsterdam): Oorlog en oorlogslast in de Noordelijke Nederlanden, 16e-17e eeuw Etienne Rooms (Koninklijke Militaire School, Brussel): De weerslag van de oorlogvoering op de burgerbevolking van de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de 17e eeuw (1659-1700) Reinoud Vermoesen (Universiteit Antwerpen): De houding van de Aalsterse …

Dag van het Onderzoek 2003: Archiefinventarisatie en Internationale Betrekkingen

Den Haag 28 maart 2003 Met bijdragen van: Bernard Woelderink (directeur Koninklijk Huisarchief) sprak over de ontsluiting van de archieven van de Friese Nassaus (Tresoar-Ryksargyf Leeuwarden en Koninklijk Huisarchief te Den Haag). De totale schriftelijke nalatenschap van de Friese stadhouders en hun naaste verwanten omvat ruim zestig strekkende meters. In 1834 werd dit omvangrijke archief in …

Jaarcongres 2002: Adel en Macht. Politiek, cultuur, economie

Antwerpen 27 september 2002 Met bijdragen van: prof. dr. P. Janssens (EHSAL – KU Brussel): Oude en nieuwe adel in de Spaanse Nederlanden (16de-17de eeuw) J. Vanhoutte (lic. Geschiedenis KU Leuven): Van “robins” tot “très grands nobles”: de sociale klim van het geslacht Richardot in de Zuid. Nederlanden (1540-1701) prof. dr. S. Groenveld (Universiteit Leiden): Stijgende lagere adel: …