Jaarcongres 2005: De delta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, ca. 1585-1650

Middelburg
23 september 2005

Met bijdragen van:

C.E. Heyning (Middelburg): De Delta als spil in de kunsthan­del en kunstproductie tussen Vlaanderen/Brabant en Zeeland/Hol­land

F. van Lieburg (VU Amsterdam): Invloeden vanuit Vlaanderen op het Zeeuwse calvinisme

A.M.J. de Kraker (VU, Amsterdam): Zeeuwen als droogleggers van geïnundeerde landen in Vlaanderen

V. Enthoven (Marinemuseum Den Helder): De zogenaamde blokkade van Antwerpen

J. Parmentier (Universiteit Gent): De maritiem-economische schets van de Deltahavens, 15de-18de eeuw

A.C. Meijer (Zeeuws Archief): Archivalia voor het onderzoek van de handelsstromen tussen Zuid en Noord: de Zeeuwse en de Brabantse tollen

Dag van het Onderzoek 2005: Politieke theorie en beeldvorming in de zeventiende eeuw en Vrouwen en werk in de zeventiende eeuw

Rotterdam
18 maart 2005

Met bijdragen van:

drs. Michel Reinders (Erasmus Universiteit Rotterdam): De pamfletten van 1672

dr. Hans Blom (Erasmus Universiteit Rotterdam): Het bestuurssysteem van de Nederlandse Republiek

prof. dr. Katlijne van den Stighelen (Katholieke Universiteit Leuven): Vrouwelijke schilders in de zeventiende eeuw

drs. Laura van Aert (Universiteit Antwerpen): Rol van vrouwen in de handel (17e eeuw)

dr. Ariadne Schmidt (International Institute of Social History): Vrouwen en werk in de Noordelijke Nederlanden.

1. Marnef (G.) en Vermeir (R.), red., Adel en macht. Politiek, cultuur, economie (Maastricht 2004)

Ter inleiding Guido Marnef en René Vermeir

De regenten, de Republiek en het aristocratiseringsproces: een terugblik Joop de Jong

‘Van robins tot très grands nobles’. Carrièreplanning en huwelijksstrategie bij het geslacht Richardot in de Zuidelijke Nederlanden (1540-1701) Jürgen Vanhoutte

Stijgende lagere adel. Van Duvenvoirde naar Wassenaer 1523-1665 Simon Groenveld

Eer en geweld in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1550-1700) Conrad Gietman

‘Un pain pour le chocolat’. Het dienstpersoneel van de graaf en de gravin van Bergeyck (ca. 1685–1741) Koen De Vlieger-De Wilde

Botsende consumptiemodellen? De symbolische betekenis van goederenbezit en verbruik bij de Antwerpse adel (ca. 1780) Bruno Blondé

Shaker Publishing, 2004, 141 p. (ISBN 90-423-0252-6)

Jaarcongres 2004: Hoge Rechtspraak in de Nederlanden

Mechelen
1 oktober 2004

Met bijdragen van:

Erik-Jan Broers(Universiteit van Tilburg): De Staatse Raad van Brabant, twee eeuwen provisionele rechtspraak

Michel Oosterbosch (Algemeen Rijksarchief Brussel en KU Brussel): Het archief van de Grote Raad van Mechelen: mogelijkheden en beperkingen

Sarah Castelain en Serge Dauchy (CNRS – Université de Lille 2): Het Parlement van Vlaanderen (1669-1789): één eeuw bewogen geschiedenis, gevolgd door L’Université de Douai après l’institution du Parlement de Flandre: vers la laïcisation d’une justice privilégiée

Florike Egmond (Nationaal Archief Den Haag): Fragmentatie: hoge rechtspraak en politiek in de Republiek

Marjan Vrolijk (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag): Het belang van het vorstelijk gratierecht in de vroegmoderne Nederlandse samenleving

Wim Hüsken (Stedelijke Musea Mechelen): Inleiding op de tentoonstelling De Grote Raad. Moord, woordbreuk en andere schandalen

Dag van het Onderzoek 2004: Boekgeschiedenis en Propaganda

Gent
2 april 2004

Met bijdragen van:

drs. Gerrit Verhoeven (Universiteit Antwerpen): Het bysonderlijck dienstig Reys-boeck … Ontmoetingen tussen boek- en reisgeschiedenis in de analyse van de vroegmoderne reisliteratuur (1650-1750)

drs. Michiel van Groesen (Universiteit van Amsterdam): In de huid van de uitgever. Boekhistorische aspecten van de reiscollectie De Bry (1590-1634)

prof. dr. Paul Hoftijzer (Universiteit Leiden): Waarheen, waarvoor? Boekgeschiedenis in Nederland in de 21ste eeuw

prof. dr. Luc Duerloo (Universiteit Antwerpen): Soevereiniteit en symbolisch kapitaal onder de aartshertogen

prof. dr. Donald Haks (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis): Propaganda ten tijde van koning-stadhouder Willem III

drs. Peter L.R. De Cauwer (Universiteit van Amsterdam): Onghehoorde (bynae) tormenten. Het beeld van de Spaans-Keizerlijke inval in de Veluwe (1629)

Jaarcongres 2003: Oorlog en Samenleving in de Nieuwe Tijd

Breda
3 oktober 2003

Met bijdragen van:

Marjolein ’t Hart (Universiteit van Amsterdam): Oorlog en oorlogslast in de Noordelijke Nederlanden, 16e-17e eeuw

Etienne Rooms (Koninklijke Militaire School, Brussel): De weerslag van de oorlogvoering op de burgerbevolking van de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de 17e eeuw (1659-1700)

Reinoud Vermoesen (Universiteit Antwerpen): De houding van de Aalsterse economische agenten tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV (1667-1714)

Joep van Hoof (Instituut voor Militaire Geschiedenis, ‘s-Gravenhage): Procedures en problematiek rond de aanleg en het onderhoud van vestingwerken in de Republiek

Ben Roosens (Berlijn): De invloed van de vestingbouw op de plaatselijke bevolking tijdens de regeerperiode van Karel V

Dag van het Onderzoek 2003: Archiefinventarisatie en Internationale Betrekkingen

Den Haag
28 maart 2003

Met bijdragen van:

Bernard Woelderink (directeur Koninklijk Huisarchief) sprak over de ontsluiting van de archieven van de Friese Nassaus (Tresoar-Ryksargyf Leeuwarden en Koninklijk Huisarchief te Den Haag). De totale schriftelijke nalatenschap van de Friese stadhouders en hun naaste verwanten omvat ruim zestig strekkende meters. In 1834 werd dit omvangrijke archief in tweeën gesplitst, waardoor de privéstukken van de Nassaus in het Koninklijk Huisarchief worden bewaard en de ambtelijke stukken in het voormalige Ryksargyf (het huidige Tresoar) in Leeuwarden te vinden zijn. Beide delen waren tot voor kort slechts beperkt toegankelijk. Dankzij de nieuwe archiefinventaris kan het hele bestand nu vlot worden geconsulteerd.

Michel Oosterbosch (Katholieke Universiteit Brussel en Algemeen Rijksarchief Brussel) gaf een toelichting bij het bestand “Grote Raad van Mechelen” bewaard in het Brusselse Algemeen Rijksarchief, en stelde bij deze gelegenheid ook zijn nagelnieuwe inventaris voor van de “Processen eerste aanleg” van dit bestand “Grote Raad van Mechelen. Dr. Oosterbosch kent dit bestand als geen ander, en lichtte het belang en de mogelijkheden van dit archief voor de geschiedenis van de Nederlanden toe

Harald Deceulaer (Algemeen Rijksarchief Brussel) heeft de herinventarisatie aangevat van het bestand “Audiëntie”, eveneens bewaard op het Brusselse Algemeen Rijksarchief. Deze titanenarbeid zal nog meerdere jaren in beslag nemen, maar nu reeds zal dr. Deceulaer ons inlichten over de rijkdom van dit archiefbestand, dat voor de geschiedenis van zowel Noord als Zuid erg veel materiaal bevat.

Imran Uddin (Departement Geschiedenis KU Leuven):Druk diplomatiek verkeer. William Trumbull, gezant van James I aan het hof van de aartshertogen

Maurits Ebben (sectie Vaderlandse Geschiedenis, Universiteit Leiden): De Spaans-Nederlandse betrekkingen, 1648-1672

David Onnekink (Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht):Een Nederlandse Prins van Wales? De internationale carrière van Hans Willem Bentinck (1649-1709)

Jaarcongres 2002: Adel en Macht. Politiek, cultuur, economie

Antwerpen
27 september 2002

Met bijdragen van:

prof. dr. P. Janssens (EHSAL – KU Brussel): Oude en nieuwe adel in de Spaanse Nederlanden (16de-17de eeuw)

J. Vanhoutte (lic. Geschiedenis KU Leuven): Van “robins” tot “très grands nobles”: de sociale klim van het geslacht Richardot in de Zuid. Nederlanden (1540-1701)

prof. dr. S. Groenveld (Universiteit Leiden): Stijgende lagere adel: Van Duvenvoirde naar Van Wassenaer 1523-1665

drs. C. Gietman (Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag):Oost-Nederlandse adel (1550-1700): standsbesef, macht en cultuur

dr. J. de Jong
(Universiteit Maastricht): Regenten en het aristocratiseringsproces in de Republiek: een terugblik

prof. dr. B. Blondé (Ufsia – Universiteit Antwerpen): De symbolische betekenis van het verbruik: aristocratisering en materiële cultuur te Antwerpen, 17de-18de eeuw