15. Paul Knevel en Guido Marnef (red.), Vroegmoderne Geschiedenis in de publieke ruimte (Maastricht 2016)

Zopas verscheen het nieuwe jaarboek van de VNVNG, getiteld ‘Vroegmoderne Geschiedenis in de publieke ruimte’ (red. Paul Knevel en Guido Marnef). Deze bundel bevat de volgende artikelen: Kees Zandvliet, ‘Amsterdam DNA’ David Onnekink, ‘De vrede van Utrecht 2.0. Een herverbeelding geanalyseerd’ Nele Provoost, ‘Verbonden met het verleden. Heemkunde of de grote mogelijkheden van kleine geschiedenis’ Jacqueline […]

14. Jaco Zuijderduijn en Dries Raeymaekers (red.), Publieke financiën in de Lage Landen (1300-1800) (Maastricht 2015)

Tussen markt en overheid. Intermediairs en de publieke schuld in de Lage Landen, 1300-1800: een inleiding, Jaco Zuijderduijn en Marjolein ’t Hart The age of fiscal intermediaition in Europe, 1300-1800, James Tracy Wining and dining of water en brood? Het ‘fundamental problem of exchange’ in middeleeuws Dordrecht (ca. 1300), Jaco Zuijderduijn Involvement of the Guelders […]

13. Liesbeth Geevers en Griet Vermeesch (red.), Politieke belangenbehartiging in de vroegmoderne Nederlanden. De rol van lobby, petities, en officiële delegaties in de politieke besluitvorming (Maastricht 2014)

Inleiding, Griet Vermeesch en Liesbeth Geevers Lobby voor de graaf van Horn aan het Habsburgse hof, tijdens het ‘Wonderjaar’ 1566-1567, Liesbeth Geevers ‘Elc liep met de zijnen inden hagh’. Hollandse dorpsbestuurders en hun belangenbehartiging bij de gewestelijke Staten, 1568-1700, Arjan Nobel Hendrick Haecxs: amateuristisch lobbyen door de WIC in de Republiek in 1647, Joris van […]

12. Violet Soen, Paul Knevel (red.) Religie, hervorming en controverse in de zestiende-eeuwse Nederlanden (Maastricht 2013)

Slingerbewegingen. Controverse en geschiedschrijving over religie in de zestiende-eeuwse Nederlanden, Violet Soen en Paul Knevel Een pleidooi voor klerikale herbronning: Ruard Tapper (1487-1559) en zijn ideeën over kerkhervorming, Gert Gielis Thomas Stapleton (1535-1598), controversetheoloog tussen Engeland en de Nederlanden, Wim François Een ongemakkelijke relatie. Calvinisten en lutheranen in Antwerpen en Brussel (1566-1585), Guido Marnef Religieus schermvechten. Dopers-gereformeerde disputaties […]

11. Eddy Put en Werner Thomas (eds.), Onderwijs en kennisoverdracht in de Oude Nederlanden, 1500-1800 (Maastricht 2012)

Bij wijze van inleiding: 30 jaar vroegmoderne onderwijsgeschiedenis in 100 boektitels, Eddy Put De opleiding van leerling-kuipers en de rol en ondergang van het ambacht in het vroegmoderne Antwerpen, Raoul De Kerf De erfgenamen van Gemma Frisius. De wiskunde aan de Universiteit te Franeker in de zeventiende eeuw, Arjen Dijkstra Latijnse scholen in de vroegmoderne Zuidelijke […]

10. Luc Duerloo en Liesbeth de Frenne (red.), Het verdeelde huis. De Nederlandse adel tussen Opstand en reconciliatie (Maastricht 2011)

Inleiding – Luc Duerloo en Liesbeth De Frenne Filips Willem van Oranje en zijn familiale belangen Petra Vanhoutte Otto van Egmond, heer van Kenenburg Jacques Moerman Interlocking dynasties: de familie Arenberg Mirella Marini Adel aan het hof van de aartshertogen Dries Raeymaekers De mythe van Maurits en de moderniteit Erik Swart Prijs wanneer besteld via […]

9. Joop W. Koopmans en Werner Thomas (red.), Propaganda en spektakel. Vroegmoderne intochten en festiviteiten in de Nederlanden (Maastricht 2010)

Inleiding Koopmans en Werner Thomas Politieke media en communicatie tussen hof en stad. De tiendaagse Brugse huwelijksplechtigheden van Karel de Stoute en Margaretha van York in 1468 Jonas Goossenaerts Een jaar vol intochten, feesten, propaganda en spektakel. De rondreis van kroonprins Filips door de Nederlanden in 1549 Jac Geurts Overtuigen door overweldigen. Buitenlandse reizigers over […]

8. Maartje van Gelder en Esther Mijers (red.), Internationale handelsnetwerken en culturele contacten in de vroegmoderne tijd (Maastricht 2009)

Inleiding – Maartje van Gelder en Esther Mijers De Bergse Paas- en Koudemarkten Yolande Kortlever Handelsnetwerken,  stedelijke ruimte en culturele omgeving in het 16de-eeuwse Antwerpen Jelle De Rock, Jeroen Puttevils en Peter Stabel In liefde en werk met de Lage Landen verbonden: de Genuese koopman  en literator Girolamo Conestaggio (ca. 1530 – 1614/15) Maartje van […]

6. Maurits Ebben en Simon Groenveld (red.), De Scheldedelta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, 1500-1800 (Maastricht 2007)

Inleiding – Maurits Ebben en Simon Groenveld Een maritiem-economische schets van de deltahavens, 1400-1800 Jan Parmentier Een duivels dilemma: Zeeland en de beheersing van de Schelde, 1572-1609 Victor Enthoven Kunst van gene zijde: Zeeland en de Schelderegio Katie Heyning Zeeuwse zekerheid verankerd in Zeeuws-Vlaamse bodem. Bedijkingen in Staats-Vlaanderen door Noord-Nederlanders en de inrichting van het […]