Jaarcongres 2012: Lobbypraktijken in de vroegmoderne Nederlanden

Brussel
21 september 2012

Lees hier het verslag!

Met bijdragen van:

Arjan Nobel
(Universiteit van Amsterdam): “Van tijt tot tijt bevordert ende gerecommandeert.” Plattelandslobby in Den Haag in de vroegmoderne tijd

Klaas Van Gelder (Universiteit Gent), Lobbywerk van de Staten van Vlaanderen tijdens en meteen na de Spaanse Successieoorlog

Femke Deen (Universiteit van Amsterdam): Lobbyen en andere mediastrategieën tijdens de Nederlandse Opstand in Amsterdam (1566-1578)

Nadine Akkerman (Universiteit Leiden): ‘Hofdames als Lobbyisten’.

Griet Vermeesch (Vrije Universiteit Brussel), Pr-deo petitioneren in achttiende-eeuws Antwerpen

Mart Rutjes (Universiteit van Amsterdam): De belangen van het volk. Lobbyen in een jonge vertegenwoordigende democratie, Nederland 1795-1801

Dag van het Onderzoek 2012: Materiële Cultuur

Met bijdragen van:

Luc Duerloo
(Universiteit Antwerpen), inleiding

Harm Nijboer
en Marloes Scholtens (Universiteit van Amsterdam), Nieuwe perspectieven met betrekking tot de digitale ontsluiting van boedelinventarissen

Bruno Blondé
(Universiteit Antwerpen), Economies of quality” en de materiële renaissance. De vergeten consumptierevolutie van de Lage Landen in de Lange Zestiende Eeuw

Julie De Groot
, Inneke Baatsen en Isis Sturtewagen (Universiteit Antwerpen), introductie deelprojecten

Dries Thijs (Vrije Universiteit Brussel), discussieleider

Jaarcongres 2011: Reformatorische controversen in Noord en Zuid

Universiteit Utrecht
vrijdag 30 september 2011

Met bijdragen van:

Mirjam van Veen (VU Amsterdam), ‘Religieus schermvechten’. De disputaties tussen gereformeerden en dopers in de zestiende eeuw

Wim Francois (KU Leuven), Thomas Stapleton, controversetheoloog tussen Engeland en de Nederlanden

Gert Gielis (KU Leuven), Slaan of zalven? Meningsverschillen aan katholieke zijde over de bestrijding van heterodoxie in de Nederlanden (1545-1576)

Guido Marnef (U Antwerpen), Calvinisten en lutheranen in Antwerpen en Brussel (1566-1585): een controversiële relatie

Mirjam de Baar (RU Groningen), ‘Verbastert Christendom!’ Binnen- en buitenkerkelijke polemieken over ‘het verval der Christenen’ in de zeventiende eeuw

Dag van het Onderzoek 2011: De Nederlanden en het Atlanticum (1500-1800)

Leiden
25 maart 2011

Met bijdragen van:

Werner Thomas (Katholieke Universiteit Leuven):The infrastructure of globalisation. The printing press of the Southern Netherlands and the creation of the Spanish colonial empire inLatin America, 1520-1800

Karel Davids (Vrije Universiteit Amsterdam): Dutch Atlantic connections: The circulation of people, goods and ideas in the Atlantic world, 1680-1795                                   http://www.kitlv.nl/home/Projects?id=19

Project: The infrastructure of globalisation:

César Manrique (Nieuw-Spanje), Ulrike Fuss (Peru), César Esponda (Nieuw-Granada en Río de la Plata)en Christian Pistor (Zuidelijke Nederlanden als vertaalcentrum van de Spaans-Portugese Monarchie)

Project: Dutch Atlantic Connections

Karwan Fatah Black
(Paramaribo), Han Jordaan (Curaçao), Victor Enthoven (Amsterdam, Middelburg en Rotterdam) en Henk den Heijer (Elmina, West-Afrika)

Michiel van Groesen (Universiteit van Amsterdam), discusseider

Jaarcongres 2010: Onderwijs in Noord en Zuid (1500-1800)

Leuven
17 september 2010

Met bijdragen van:

Dirk Leyder (Rijksarchief Brussel): Le premier et le principal objet d’un cours d’humanités. Over de positie van het Latijn en het klassieke gedachtegoed op de colleges van de Oostenrijkse Nederlanden

Eddy Put (Rijksarchief Leuven en KU Leuven): Vroegmoderne Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden: een archivistische benadering

Arjen Dijkstra (Universiteit Twente):  De erfgenamen van Gemma Frisius. Het wiskundeonderwijs aan de universiteit van Franeker in de zeventiende eeuw

Raoul De Kerf (Universiteit Antwerpen): De toegang tot en circulatie van technische kennis in het vroegmoderne Antwerpse ambachtswezen (1500-1750)

Willem Otterspeer (Universiteit Leiden): De verhouding tussen het algemeen vormend en specifiek trainend onderwijs aan de universiteit door de eeuwen heen

 

 

 

 

Dag van het Onderzoek 2010: Identiteit

Antwerpen
19 maart 2010

Met bijdragen van:

Projecten:

Peter Stabel (Universiteit Antwerpen): GOA-project Meervoudige identiteiten in een laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stad

Judith Pollmann (Universiteit Leiden): NWO-project Oorlogsherinneringen en identiteit in de Nederlanden, 1566-1700

Johan Verberckmoes
(KU Leuven): OT-project Economische crisis, sociale relaties en culturele voorkeuren in middelgrote en kleine Brabantse steden, 1650-1750

Case-studies:
Project meervoudige identiteiten: Bram Caers, Kim Overlaet en Pieter Verhoeven (Universiteit Antwerpen)

Project Oorlogsherinneringen: Marianne Eekhout en Johannes  Müller (Universiteit Leiden)

Project Economische crises: Nele Provoost en Brecht Dewilde (Katholieke Universiteit Leuven)

Jaarcongres 2009: Propaganda en spektakel: Intochten en festiviteiten in de Nieuwe Tijd

Maastricht
19 september 2009

Met bijdragen van:

Jac Geurts (Radboud Universiteit Nijmegen): “De ene Blijde Inkomste is de andere niet”. Verschillen in politieke iconografie gedurende de rondreis van Filips II door de Nederlanden in 1549

Jonas Goossenaerts
(Universiteit Antwerpen): Materiele cultuur van 16e-eeuwse intochten

Luc Duerloo
(Universiteit Antwerpen): Ommegangen door de Aartshertogen in de 17e eeuw

Joop Koopmans
(Rijksuniversiteit Groningen): De verjaardag van stadhouder Willem V in 1788 als publieke manifestatie in de pers

Eelco Elzenga (Nationaal Museum Paleis Het Loo, Apeldoorn): Traditie en vernieuwing. De intocht van de Nederlandse koningen en koninginnen voorafgaand aan hun inhuldiging