Jaarcongres 2012: Lobbypraktijken in de vroegmoderne Nederlanden

Brussel 21 september 2012 Lees hier het verslag! Met bijdragen van: Arjan Nobel (Universiteit van Amsterdam): “Van tijt tot tijt bevordert ende gerecommandeert.” Plattelandslobby in Den Haag in de vroegmoderne tijd Klaas Van Gelder (Universiteit Gent), Lobbywerk van de Staten van Vlaanderen tijdens en meteen na de Spaanse Successieoorlog Femke Deen (Universiteit van Amsterdam): Lobbyen en …

Dag van het Onderzoek 2012: Materiële Cultuur

Met bijdragen van: Luc Duerloo (Universiteit Antwerpen), inleiding Harm Nijboer en Marloes Scholtens (Universiteit van Amsterdam), Nieuwe perspectieven met betrekking tot de digitale ontsluiting van boedelinventarissen Bruno Blondé (Universiteit Antwerpen), Economies of quality” en de materiële renaissance. De vergeten consumptierevolutie van de Lage Landen in de Lange Zestiende Eeuw Julie De Groot, Inneke Baatsen en …

Jaarcongres 2011: Reformatorische controversen in Noord en Zuid

Universiteit Utrecht vrijdag 30 september 2011 Met bijdragen van: Mirjam van Veen (VU Amsterdam), ‘Religieus schermvechten’. De disputaties tussen gereformeerden en dopers in de zestiende eeuw Wim Francois (KU Leuven), Thomas Stapleton, controversetheoloog tussen Engeland en de Nederlanden Gert Gielis (KU Leuven), Slaan of zalven? Meningsverschillen aan katholieke zijde over de bestrijding van heterodoxie in …

Dag van het Onderzoek 2011: De Nederlanden en het Atlanticum (1500-1800)

Leiden 25 maart 2011 Met bijdragen van: Werner Thomas (Katholieke Universiteit Leuven):The infrastructure of globalisation. The printing press of the Southern Netherlands and the creation of the Spanish colonial empire inLatin America, 1520-1800 Karel Davids (Vrije Universiteit Amsterdam): Dutch Atlantic connections: The circulation of people, goods and ideas in the Atlantic world, 1680-1795                                   http://www.kitlv.nl/home/Projects?id=19 Project: …

Jaarcongres 2010: Onderwijs in Noord en Zuid (1500-1800)

Leuven 17 september 2010 Met bijdragen van: Dirk Leyder (Rijksarchief Brussel): Le premier et le principal objet d’un cours d’humanités. Over de positie van het Latijn en het klassieke gedachtegoed op de colleges van de Oostenrijkse Nederlanden Eddy Put (Rijksarchief Leuven en KU Leuven): Vroegmoderne Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden: een archivistische benadering Arjen Dijkstra (Universiteit …

Dag van het Onderzoek 2010: Identiteit

Antwerpen 19 maart 2010 Met bijdragen van: Projecten: Peter Stabel (Universiteit Antwerpen): GOA-project Meervoudige identiteiten in een laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stad Judith Pollmann (Universiteit Leiden): NWO-project Oorlogsherinneringen en identiteit in de Nederlanden, 1566-1700 Johan Verberckmoes (KU Leuven): OT-project Economische crisis, sociale relaties en culturele voorkeuren in middelgrote en kleine Brabantse steden, 1650-1750 Case-studies: Project meervoudige …

Jaarcongres 2009: Propaganda en spektakel: Intochten en festiviteiten in de Nieuwe Tijd

Maastricht 19 september 2009 Met bijdragen van: Jac Geurts (Radboud Universiteit Nijmegen): “De ene Blijde Inkomste is de andere niet”. Verschillen in politieke iconografie gedurende de rondreis van Filips II door de Nederlanden in 1549 Jonas Goossenaerts (Universiteit Antwerpen): Materiele cultuur van 16e-eeuwse intochten Luc Duerloo(Universiteit Antwerpen): Ommegangen door de Aartshertogen in de 17e eeuw Joop …