Dag van het Onderzoek 2004: Boekgeschiedenis en Propaganda

Gent 2 april 2004 Met bijdragen van: drs. Gerrit Verhoeven (Universiteit Antwerpen): Het bysonderlijck dienstig Reys-boeck … Ontmoetingen tussen boek- en reisgeschiedenis in de analyse van de vroegmoderne reisliteratuur (1650-1750) drs. Michiel van Groesen (Universiteit van Amsterdam): In de huid van de uitgever. Boekhistorische aspecten van de reiscollectie De Bry (1590-1634) prof. dr. Paul Hoftijzer (Universiteit Leiden): Waarheen, …

Jaarcongres 2003: Oorlog en Samenleving in de Nieuwe Tijd

Breda 3 oktober 2003 Met bijdragen van: Marjolein ’t Hart (Universiteit van Amsterdam): Oorlog en oorlogslast in de Noordelijke Nederlanden, 16e-17e eeuw Etienne Rooms (Koninklijke Militaire School, Brussel): De weerslag van de oorlogvoering op de burgerbevolking van de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de 17e eeuw (1659-1700) Reinoud Vermoesen (Universiteit Antwerpen): De houding van de Aalsterse …

Dag van het Onderzoek 2003: Archiefinventarisatie en Internationale Betrekkingen

Den Haag 28 maart 2003 Met bijdragen van: Bernard Woelderink (directeur Koninklijk Huisarchief) sprak over de ontsluiting van de archieven van de Friese Nassaus (Tresoar-Ryksargyf Leeuwarden en Koninklijk Huisarchief te Den Haag). De totale schriftelijke nalatenschap van de Friese stadhouders en hun naaste verwanten omvat ruim zestig strekkende meters. In 1834 werd dit omvangrijke archief in …

Jaarcongres 2002: Adel en Macht. Politiek, cultuur, economie

Antwerpen 27 september 2002 Met bijdragen van: prof. dr. P. Janssens (EHSAL – KU Brussel): Oude en nieuwe adel in de Spaanse Nederlanden (16de-17de eeuw) J. Vanhoutte (lic. Geschiedenis KU Leuven): Van “robins” tot “très grands nobles”: de sociale klim van het geslacht Richardot in de Zuid. Nederlanden (1540-1701) prof. dr. S. Groenveld (Universiteit Leiden): Stijgende lagere adel: …