Dag van het Onderzoek 2009: Platteland

Leiden 27 maart 2009 Met bijdragen van: Thijs Lambrecht (Universiteit Gent): Dienstpersoneel op het Vlaamse platteland, ca. 1550-ca. 1800 Sofie De Langhe (Universiteit Gent): Ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland in de 18de en begin van de  19de eeuw Sjon Besseling (zelfstandig onderzoeker): Een plattelandsstadje in het hart van de Republiek. De regionale invloedssfeer van Purmerend in de vroegmoderne …

Jaarcongres 2008: Verscheurd of verbonden? Adel in Noord en Zuid (1568-1648)

Diest 19 september 2008 Met bijdragen van: Petra Vanhoutte (Stadsarchief Diest): “Poner una pica en Flandes”.  Filips Willem van Oranje-Nassau (1554-1618) en zijn familiale belangen en contacten in Noord en Zuid Mirella Marini (Vrije Universiteit Amsterdam): 80 jaar vrouwen tussen Noord en Zuid: de Arenbergse patrimoniale politiek van Margaretha van der Marck-Arenberg (1527-1599) tot Anna van Croy …

Dag van het Onderzoek 2008: Vervoer en communicatie

Antwerpen 28 maart 2008 Met bijdragen van: Robert Dijk(Universiteit Leiden): Chaos of systeem? Indiening van requesten als basis voor ‘centralisering’ van waterwegen in het hoogheemraadschap van Rijnland (1500-1700) Michael Serruys(Universiteit Leiden): De invloed van de Zuid-Nederlandse transitpolitiek op de verkeersstromen tussen de Zuidelijke Nederlanden (Oostenrijkse Nederlanden en Prinsbisdom Luik) en de Republiek in de achttiende …

Jaarcongres 2007: Internationale Handelsnetwerken en Culturele Contacten

Bergen op Zoom 21 september 2007 Met bijdragen van: Yolande Kortlever (Het Markiezenhof Historisch Centrum): De Bergse Paas- en Koudemarkten Peter De Cauwer (Universiteit Leuven): ‘Agir en court’. Het informatienetwerk van een Vlaams plattelandsbestuur: de Oudburg van Gent, 1621-1648 Maurits Ebben (Universiteit Leiden): García de Yllán, een bankierende koopman in brood, kogels en kunst,1591-1655 Maartje van Gelder (Universiteit van Amsterdam): In liefde …

Dag van het Onderzoek 2007: Stad en platteland in de vroegmoderne tijd

Dordrecht 23 maart 2007 Met bijdragen van: Emile Havers (Stadsarchief Dordrecht): De wijnhandel in Dordrecht   Jeanine Dekker (Universiteit Utrecht): Heerlijkheden en politieke macht op het Zeeuwse platteland 1678-1851 Arno Neele (Universiteit Utrecht): De verschuivende culturele verhouding tussen de stad en het platteland in Zeeland 1750-1850 Rudi van Maanen (Universiteit Leiden): Brieven van burgers aan het …

Jaarcongres 2006: Filips de Schone (1478-1506). Een vergeten vorst.

Brussel 22 september 2006 Met bijdragen van: Paul De Win (Dienst Adel & Ridderorden, Brussel): Filips de Schone en de Brabantse adel of de Brabantse adel en Filips de Schone? Mario Damen (Universiteit Leiden): Politiek en devotie. De gebrandschilderde glazen van Filips de Schone in de Nederlanden Hans Smit (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag …

Dag van het Onderzoek 2006: Religie

Leuven 24 maart 2006 Met bijdragen van: Judith Pollmann (Universiteit Leiden): Katholieke identiteit en de Nederlandse Opstand Violet Soen (Katholieke Universiteit Leuven): Ketters verzoenen met de koning? De (on)mogelijke pacificatiestrategie van Karel V, Filips II en hun landvoogden Liesbeth De Frenne (Universiteit Gent): Over het Kanaal. De Zuidelijke Nederlanden als toevluchtsoord voor Engelse katholieke vluchtelingen Toon Quaghebeur …

Jaarcongres 2005: De delta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, ca. 1585-1650

Middelburg 23 september 2005 Met bijdragen van: C.E. Heyning (Middelburg): De Delta als spil in de kunsthan­del en kunstproductie tussen Vlaanderen/Brabant en Zeeland/Hol­land F. van Lieburg (VU Amsterdam): Invloeden vanuit Vlaanderen op het Zeeuwse calvinisme A.M.J. de Kraker (VU, Amsterdam): Zeeuwen als droogleggers van geïnundeerde landen in Vlaanderen V. Enthoven (Marinemuseum Den Helder): De zogenaamde …

Dag van het Onderzoek 2005: Politieke theorie en beeldvorming in de zeventiende eeuw en Vrouwen en werk in de zeventiende eeuw

Rotterdam 18 maart 2005 Met bijdragen van: drs. Michel Reinders (Erasmus Universiteit Rotterdam): De pamfletten van 1672 dr. Hans Blom (Erasmus Universiteit Rotterdam): Het bestuurssysteem van de Nederlandse Republiek prof. dr. Katlijne van den Stighelen (Katholieke Universiteit Leuven): Vrouwelijke schilders in de zeventiende eeuw drs. Laura van Aert (Universiteit Antwerpen): Rol van vrouwen in de handel (17e eeuw) dr. …

Jaarcongres 2004: Hoge Rechtspraak in de Nederlanden

Mechelen 1 oktober 2004 Met bijdragen van: Erik-Jan Broers(Universiteit van Tilburg): De Staatse Raad van Brabant, twee eeuwen provisionele rechtspraak Michel Oosterbosch (Algemeen Rijksarchief Brussel en KU Brussel): Het archief van de Grote Raad van Mechelen: mogelijkheden en beperkingen Sarah Castelain en Serge Dauchy (CNRS – Université de Lille 2): Het Parlement van Vlaanderen (1669-1789): één eeuw bewogen geschiedenis, …