symposium ‘Het Rampjaar 1672’ (22 september 2018, Den Haag)

In samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Koninklijke Bibliotheek (KB) organiseren de Vrienden van de Witt een congres met lezingen getiteld ‘Het Rampjaar 1672′ in de aula van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag.

Programma

 • 13.00-13.30 uur Inloop met koffie en thee
 • 13.30-13.35 uur Christian Melsen: welkomstwoord
 • 13.35-13.50 uur Jeroen Vandommele, inleiding
 • 13.50-14.15 uur Henk van Nierop: Patriottische prenten: Romeyn de Hooghe en de beeldvorming van het Rampjaar 1672
 • 14.15-14.40 uur Judith Brouwer: Levenstekens. Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672
 • 14.40-14.50 uur Vragen en discussie o.l.v. Jeroen Vandommele
 • 14.50-15.15 uur Pauze
 • 15.15-15.50 uur Arjan Nobel: ‘Fransse tyranny, gepleeght op de Hollandtsche dorpen.’ Het Hollandse platteland in 1672
 • 15.50-16.15 uur Luc Panhuysen: De hete zomer: de moord en erna
 • 16.15-16.30 uur Vragen en discussie o.l.v. Jeroen Vandommele
 • 16.30-18.00 uur Borrel

Inschrijven:

Inschrijven is mogelijk door een email te sturen aan registratie@vriendenvandewitt.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage in de kosten:

Leden van de Vrienden van De Witt, medewerkers van het KNAW Humanities Cluster, medewerkers en Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek en voor studenten: € 10,-

Anders: € 15,-

Het bedrag maakt u over op rekening NL36RABO0141870346, t.n.v. Vrienden van De Witt te Utrecht. Bij overtekening geldt volgorde van binnenkomst.

CfP: Food and Faith in the Early Modern World, c. 1400 – c. 1700

Deadline: vrijdag 21 september 2018

Op vrijdag 23 november 2018 vindt in Christ College, University of Cambridge, een ééndaags congres plaats over de relatie tussen voedsel en religie in de vroegmoderne tijd.

‘As the field of Food History has come into fruition in the last two decades, historians are increasingly following anthropologists in recognising that food and eating play a significant role in religious identity formation. Since through eating food literally becomes us, food is intricately connected to how we understand the body, the material world, and the functioning of the spiritual realm within this system.

(…)

This one day conference accordingly aims to explore the multifaceted connections between food and religion in the early modern world, c. 1400 – c. 1700. It takes a broad geographical view, to encourage discussion of a range of religions, in accordance with a recent historical drive to recognise the global significance of historical events.’

Voor meer informatie, zie de aankondiging.

Doctoraatsbeurs: symbolisch geweld tijdens de Nederlandse opstand

Klaar met je master, gefascineerd door de Nederlandse Opstand, de conflicten tussen katholieken en protestanten over godsdienstvervolging en de onfortuinlijke impact van de talrijke terdoodveroordelingen en executies door de konings- en staatsgezinde partij tijdens dit conflict? Dan is dit doctoraatsproject misschien iets voor jou.

Voor de Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd, Leuven zoeken wij een gemotiveerde doctoraatsstudent(e). Je verricht innovatief wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse Opstand, en in het bijzonder naar de functie en vorm van terdoodveroordelingen. Dit resulteert in een proefschrift over dit boeiend onderwerp dat een inzicht biedt in het symbolisch geweld tijdens deze terechtstellingen, en impact op stad, staat en maatschappij. Tussentijdse resultaten worden in wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, al dan niet in co-publicatie met andere medewerkers op dit project. Het bronnenonderzoek wordt ontsloten via een database. De wetenschappelijke begeleiding gebeurt door promotor prof. Dr. Violet Soen; de kandidaat rapporteert eveneens aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, de financierder van dit project.

Voor meer informatie, zie de volledige vacature.