Gouden Eeuw Lezing 2018

dinsdag 9 oktober 2018, 20:00, aula van de Universiteit van Amsterdam

Het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age nodigt u graag uit voor de Gouden Eeuw Lezing 2018, op 9 oktober a.s., in de Aula van de UvA: René van Stipriaan, Shakespeare, Bredero, Rembrandt. Het theater van de hartstochten in de zeventiende eeuw.

Het ACSGA organiseert dit evenement regelmatig voor een cultureel geïnteresseerd publiek, als visitekaartje van geesteswetenschappelijk onderzoek. Eerdere sprekers waren onder anderen Steven Nadler over Spinoza, en Gary Schwartz over de omgang met de erfenis van de Gouden Eeuw in de 21ste eeuw.

In 2018 is het onderwerp gekoppeld aan het herdenkingsjaar van de 400ste sterfdag van de ‘eerste echte Amsterdammer’, G.A. Bredero. UvA-alumnus dr. René van Stipriaan zal spreken over Shakespeare, Bredero en Rembrandt. Voor meer informatie, zie de aankondiging op de website van de UvA.

Jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw: 1618 – Paniek in de Republiek, 25 augustus 2018, Dordrecht

Datum: Zaterdag 25 augustus 2018

Locatie: Dordrechts Museum en Hof van Nederland (Dordrecht)

Op 19 november 1618 verscheen een heldere komeet aan de ochtendhemel die in heel Europa voor grote paniek zorgde en in vele traktaten en pamfletten bediscussieerd werd. Wat kon deze staartster te betekenen hebben? In de Republiek bracht de komeet de climax van een jaar vol spanningen. (…)  Dit congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw wil ruimte bieden aan reflectie over de ‘grote’ gebeurtenissen van 1618 in de Republiek, maar ook over de kleinere. Daarbij kan gedacht worden aan de omstandigheden die een rol speelden en de reacties op de ontwikkelingen, op kortere en langere termijn. Een voorname vraag is ook hoe 1618 zich in de Zuidelijke Nederlanden voltrok en hoe men daar reageerde op de situatie in het noorden. Daarnaast zal de interactie tussen de Republiek en Europa aan de orde komen.

Voor meer informatie, zie het programma.

masterclass Huizinga Instituut over reputatie en verkoopcijfers van vroegmoderne boeken

Op maandag 27 augustus 2018 organiseert het Huizinga Instituut in Amsterdam een masterclass over reputatie, populariteit en verkoopcijfers van vroegmoderne boeken. In deze workshop, geleid door Andrew Pettegree, staat één belangrijke vraag centraal: werden de vroegmoderne boeken die nu onderdeel zijn van onze literaire canons destijds wel zo gewaardeerd?

Opgeven kan tot 20 augustus 2018. Voor meer informatie, zie de website van het Huizinga Instituut.

Workshop Transkribus in Gent

Op 21 september 2018 wordt aan de Universiteit Gent een workshop gehouden over Transkribus, een digitaal platform voor de automatische herkenning en transcriptie van historische documenten. De workshop staat open voor alle geïnteresseerden, maar inschrijven op voorhand is noodzakelijk. Meer informatie vindt u in de aankondiging.

Symposium over de geschiedenis van water (Nijmegen, 7 juni)

Donderdag 7 juni, 14-17 uur
Radboud Universiteit Nijmegen, lokaal SPA 01.14

Voor alle informatie, zie de flyer.

Water stroomt door de geschiedenis van de mens en zijn omgeving. Het is een essentieel molecuul voor het leven, een onmisbare grondstof en – in grote hoeveelheden – de verbinding tussen dorpen, steden en werelddelen. Tijdens dit interdisciplinaire symposium bespreken academici de scheppende en vernietigende kracht van water in de geschiedenis, van de putten van Bagdad tot de rivieren en kusten op Hollandse landschapsschilderijen.

Programma

  • 14.00-14.10: Lotte Jensen (RU): Welkom en inleiding
  • 14.10-14.40 Maaike van Berkel (RU): Bron des levens: watervoorziening in middeleeuws Basra en Bagdad
  • 14.40-15.10 Maarten Kleinhans (UU): Levend laagland: hoe natuurlijke processen en menselijk handelen de delta vormden en verdrinken
  • 15.10-15.30 Koffie en thee
  • 15.30-16.00 Hanneke van Asperen (RU): Naar het voorbeeld van de heilige Elisabeth. Een nieuwe blik op het altaarstuk met de Sint-Elisabethsvloed in het Rijksmuseum
  • 16.00-16.30 Jenny Reynaerts (Rijksmuseum): Hollands water. Verbeelding en werkelijkheid
  • 16.30-17.00 László Munteán (RU): The Underwater Sublime: Visualizing Modern Shipwrecks
  • Borrel na afloop in het Cultuurcafé op de Campus

Aanmelden

De toegang is gratis. Wel graag even aanmelden voor 1 juni bij Lotte Jensen (l.jensen@let.ru.nl)

Deandelslezing over postkoloniale beeldenstormen met Gert Oostindie

Rijksmuseum, Amsterdam – woensdag 25 april, 13:30-16:30 – aanmelden

Het Rijksmuseum en Stichting Daendels organiseren op woensdag 25 april een publiekslezing en forumdiscussie met historicus Gert Oostindie over ‘postkoloniale beeldenstormen’. De afgelopen maanden is een heftig debat gevoerd over de waardering van Nederlands koloniale verleden, waar gevoelens van spijt, schuld en schaamte soms stuitten op historisch-wetenschappelijke verwijten van anachronisme en presentisme. In deze vijfde Daendelslezing zal Oostindie, hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden, kritisch reflecteren op de omgang met ons koloniale verleden. Zowel de vakhistorische dimensie als het actuele publieke debat komen daarbij aan bod.

Dag van het Onderzoek 2018: De stedelijke ruimte opgemeten: GIS-infrastructuur en het onderzoek naar vroegmoderne steden in de Lage Landen

Dag van het Onderzoek
vrijdag 9 maart 2018, Dordrechts Museum

Geografische informatiesystemen (afgekort GIS) bieden de laatste jaren enorme mogelijkheden voor het onderzoek naar premoderne steden. In zowel Nederland als Vlaanderen lopen momenteel enkele boeiende onderzoeksprojecten – zowel collectieve als individuele – die dat duidelijk maken. Op de Dag van het Onderzoek stelt een aantal van deze onderzoekers hun projecten voor. Daarbij worden concrete mogelijkheden en resultaten gepresenteerd en perspectieven voor verder onderzoek aangeduid.

Programma

10u30 Ontvangst met koffie/thee
10u50 Opening door de voorzitter, Guido Marnef (Universiteit Antwerpen)
11u Hans Mol en Mark Raat (Fryske Akademy, Leeuwarden), “De bouw van een historisch GIS-infrastructuur voor de Nederlandse steden vóór 1900: voortgang, trends en perspectieven”
11u30 Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), “De Gouden Eeuw in GIS. Grond, geld en vastgoedontwikkeling in de stadsuitbreidingen van Amsterdam”
12u Roos van Oosten (Universiteit Leiden – Faculteit Archeologie), “Huizen en hygiëne in nieuwtijds Leiden”
12u30 Discussie
13u Lunch
14u Iason Jongepier en Rogier van Kooten (Universiteit Antwerpen – Centrum voor Stadsgeschiedenis), “GIStorical Antwerp. Een ruimtelijk laboratorium voor stadsgeschiedenis”
14u30 Heidi Deneweth (Vrije Universiteit Brussel) en Ward Leloup (Vrije Universiteit Brussel – Universiteit Gent), “De impact van stedelijke veranderingsprocessen op de sociale topografie van Brugge, 1580-1670”
15u Wim van Wijk (Dordrechts Museum), “De Dordtse reuzenkaart”
15u30 Discussie
16u Borrel

Registratie

Alle geïnteresseerden zijn welkom om de Dag van het Onderzoek bij te wonen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 EUR per persoon (studententarief: 15 EUR). Inschrijven kan tot vrijdag 2 maart per e-mail aan secretaris@vnvng.eu. Gelieve tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over te maken op de bankrekening van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis, met vermelding “DvhO 2018”:
IBAN: BE96 0682 3425 2805
BIC: GKCCBEBB
Incl. koffie, thee, lunch en receptie

Locatie

De Dag van het Onderzoek vindt plaats in het Dordrechts Museum, op vijftien minuten loopafstand van Centraal Station Dordrecht:

Dordrechts Museum
Museumstraat 40
3311 XP

Call for papers ‘Vergeten reformaties in de Nederlanden’

Op 6 oktober 2017 wordt in Utrecht een symposium georganiseerd over ‘Vergeten reformaties in de Nederlanden’. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en in samenhang met de tentoonstelling ‘De kracht van Luther. 500 jaar Reformatie’ in Museum Catharijneconvent (22 september 2017 tot 28 januari 2018). U vindt de call for papers hier: call-for-papers-reformaties-2017.