11. Eddy Put en Werner Thomas (eds.), Onderwijs en kennisoverdracht in de Oude Nederlanden, 1500-1800 (Maastricht 2012)

Bij wijze van inleiding: 30 jaar vroegmoderne onderwijsgeschiedenis in 100 boektitels, Eddy Put

De opleiding van leerling-kuipers en de rol en ondergang van het ambacht in het vroegmoderne Antwerpen, Raoul De Kerf

De erfgenamen van Gemma Frisius. De wiskunde aan de Universiteit te Franeker in de zeventiende eeuw, Arjen Dijkstra

Latijnse scholen in de vroegmoderne Zuidelijke Nederlanden. Een archivistische benadering, Eddy Put

‘Le premier et le principal objet d’un cours d’humanités.’ Over de positie van het Latijn en het klassieke gedachtegoed in de colleges van de Oostenrijkse Nederlanden, Dirk Leyder

De avonturen van Pulcheria. Een beknopte geschiedenis van het Hollands College te Leuven, Jan Roegiers

Digitale versie: hier

Jaarcongres 2011: Reformatorische controversen in Noord en Zuid

Universiteit Utrecht
vrijdag 30 september 2011

Met bijdragen van:

Mirjam van Veen (VU Amsterdam), ‘Religieus schermvechten’. De disputaties tussen gereformeerden en dopers in de zestiende eeuw

Wim Francois (KU Leuven), Thomas Stapleton, controversetheoloog tussen Engeland en de Nederlanden

Gert Gielis (KU Leuven), Slaan of zalven? Meningsverschillen aan katholieke zijde over de bestrijding van heterodoxie in de Nederlanden (1545-1576)

Guido Marnef (U Antwerpen), Calvinisten en lutheranen in Antwerpen en Brussel (1566-1585): een controversiële relatie

Mirjam de Baar (RU Groningen), ‘Verbastert Christendom!’ Binnen- en buitenkerkelijke polemieken over ‘het verval der Christenen’ in de zeventiende eeuw

10. Luc Duerloo en Liesbeth de Frenne (red.), Het verdeelde huis. De Nederlandse adel tussen Opstand en reconciliatie (Maastricht 2011)

Inleiding – Luc Duerloo en Liesbeth De Frenne

Filips Willem van Oranje en zijn familiale belangen
Petra Vanhoutte

Otto van Egmond, heer van Kenenburg
Jacques Moerman

Interlocking dynasties: de familie Arenberg Mirella Marini

Adel aan het hof van de aartshertogen Dries Raeymaekers

De mythe van Maurits en de moderniteit
Erik Swart

Prijs wanneer besteld via Vereniging (incl. verzendkosten): € 25.

Bestel de pdf-versie hier!

Shaker Publishing, augustus 2011 121 pag. ISBN: 978-90-423-0407-9

Dag van het Onderzoek 2011: De Nederlanden en het Atlanticum (1500-1800)

Leiden
25 maart 2011

Met bijdragen van:

Werner Thomas (Katholieke Universiteit Leuven):The infrastructure of globalisation. The printing press of the Southern Netherlands and the creation of the Spanish colonial empire inLatin America, 1520-1800

Karel Davids (Vrije Universiteit Amsterdam): Dutch Atlantic connections: The circulation of people, goods and ideas in the Atlantic world, 1680-1795                                   http://www.kitlv.nl/home/Projects?id=19

Project: The infrastructure of globalisation:

César Manrique (Nieuw-Spanje), Ulrike Fuss (Peru), César Esponda (Nieuw-Granada en Río de la Plata)en Christian Pistor (Zuidelijke Nederlanden als vertaalcentrum van de Spaans-Portugese Monarchie)

Project: Dutch Atlantic Connections

Karwan Fatah Black
(Paramaribo), Han Jordaan (Curaçao), Victor Enthoven (Amsterdam, Middelburg en Rotterdam) en Henk den Heijer (Elmina, West-Afrika)

Michiel van Groesen (Universiteit van Amsterdam), discusseider

9. Joop W. Koopmans en Werner Thomas (red.), Propaganda en spektakel. Vroegmoderne intochten en festiviteiten in de Nederlanden (Maastricht 2010)

Inleiding Koopmans en Werner Thomas

Politieke media en communicatie tussen hof en stad. De
tiendaagse Brugse huwelijksplechtigheden van Karel de
Stoute en Margaretha van York in 1468
Jonas Goossenaerts

Een jaar vol intochten, feesten, propaganda en spektakel. De
rondreis van kroonprins Filips door de Nederlanden in 1549

Jac Geurts

Overtuigen door overweldigen. Buitenlandse reizigers over
de beschilderingen in de Oranjezaal van Huis ten Bosch,
1650-1750
Elmer Kolfin

De verjaardag van stadhouder Willem V in 1788 als politieke
manifestatie in de pers
Joop W. Koopmans

De prolongatie van de Blijde Inkomst na 1800 Eelco Elzenga

Shaker Publishing, augustus 2010 158 pag. ISBN: 978-90-423-0396-6

Bestel de pdf-versie hier!

Jaarcongres 2010: Onderwijs in Noord en Zuid (1500-1800)

Leuven
17 september 2010

Met bijdragen van:

Dirk Leyder (Rijksarchief Brussel): Le premier et le principal objet d’un cours d’humanités. Over de positie van het Latijn en het klassieke gedachtegoed op de colleges van de Oostenrijkse Nederlanden

Eddy Put (Rijksarchief Leuven en KU Leuven): Vroegmoderne Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden: een archivistische benadering

Arjen Dijkstra (Universiteit Twente):  De erfgenamen van Gemma Frisius. Het wiskundeonderwijs aan de universiteit van Franeker in de zeventiende eeuw

Raoul De Kerf (Universiteit Antwerpen): De toegang tot en circulatie van technische kennis in het vroegmoderne Antwerpse ambachtswezen (1500-1750)

Willem Otterspeer (Universiteit Leiden): De verhouding tussen het algemeen vormend en specifiek trainend onderwijs aan de universiteit door de eeuwen heen

 

 

 

 

Dag van het Onderzoek 2010: Identiteit

Antwerpen
19 maart 2010

Met bijdragen van:

Projecten:

Peter Stabel (Universiteit Antwerpen): GOA-project Meervoudige identiteiten in een laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stad

Judith Pollmann (Universiteit Leiden): NWO-project Oorlogsherinneringen en identiteit in de Nederlanden, 1566-1700

Johan Verberckmoes
(KU Leuven): OT-project Economische crisis, sociale relaties en culturele voorkeuren in middelgrote en kleine Brabantse steden, 1650-1750

Case-studies:
Project meervoudige identiteiten: Bram Caers, Kim Overlaet en Pieter Verhoeven (Universiteit Antwerpen)

Project Oorlogsherinneringen: Marianne Eekhout en Johannes  Müller (Universiteit Leiden)

Project Economische crises: Nele Provoost en Brecht Dewilde (Katholieke Universiteit Leuven)

8. Maartje van Gelder en Esther Mijers (red.), Internationale handelsnetwerken en culturele contacten in de vroegmoderne tijd (Maastricht 2009)

Inleiding – Maartje van Gelder en Esther Mijers

De Bergse Paas- en Koudemarkten Yolande Kortlever Handelsnetwerken,  stedelijke ruimte en culturele omgeving in het 16de-eeuwse Antwerpen
Jelle De Rock, Jeroen Puttevils en Peter Stabel

In liefde en werk met de Lage Landen verbonden: de Genuese koopman  en literator Girolamo Conestaggio (ca. 1530 – 1614/15) Maartje van Gelder

García de Yllán: een bankierende koopman in zilver, brood, kogels en kunst, 1591-1655 Maurits Ebben

Studenten, Shakespeare en Spinoza – de internationale carriere van  Thomas Johnson, libraire anglois te Rotterdam Esther Mijers

Het informatienetwerk van een Vlaams plattelandsbestuur:  de Oudburg van Gent, 1620-1630 Peter De Cauwer

Shaker Publishing, augustus 2009 106 pag. ISBN: 978-90-423-0374-4

Bestel de pdf-versie hier!

Jaarcongres 2009: Propaganda en spektakel: Intochten en festiviteiten in de Nieuwe Tijd

Maastricht
19 september 2009

Met bijdragen van:

Jac Geurts (Radboud Universiteit Nijmegen): “De ene Blijde Inkomste is de andere niet”. Verschillen in politieke iconografie gedurende de rondreis van Filips II door de Nederlanden in 1549

Jonas Goossenaerts
(Universiteit Antwerpen): Materiele cultuur van 16e-eeuwse intochten

Luc Duerloo
(Universiteit Antwerpen): Ommegangen door de Aartshertogen in de 17e eeuw

Joop Koopmans
(Rijksuniversiteit Groningen): De verjaardag van stadhouder Willem V in 1788 als publieke manifestatie in de pers

Eelco Elzenga (Nationaal Museum Paleis Het Loo, Apeldoorn): Traditie en vernieuwing. De intocht van de Nederlandse koningen en koninginnen voorafgaand aan hun inhuldiging

Dag van het Onderzoek 2009: Platteland

Leiden
27 maart 2009

Met bijdragen van:

Thijs Lambrecht (Universiteit Gent): Dienstpersoneel op het Vlaamse platteland, ca. 1550-ca. 1800

Sofie De Langhe (Universiteit Gent): Ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland in de 18de en begin van de  19de eeuw

Sjon Besseling (zelfstandig onderzoeker): Een plattelandsstadje in het hart van de Republiek. De regionale invloedssfeer van Purmerend in de vroegmoderne tijd

Arjan Nobel (Universiteit Leiden): ‘Wie van hemluyden onder de parochie souden behooren ofte niet’. De veranderende plattelandsparochie na de Reformatie

Cor Trompetter
(zelfstandig onderzoeker): Aspecten van het plattelandsleven in de Friese Zuidwesthoek, 1600-1850

Reinoud Vermoesen (Universiteit Antwerpen): Middelaars in de vroegmoderne lokale economie. Paardenboeren in Binnen-Vlaanderen (1650-1800)