7. Raymond Fagel, Jac Geurts en Michael Limberger (red.), Filips de Schone (1478-1506). Een vergeten vorst (Maastricht 2008)

Inleiding – Raymond Fagel, Jac Geurts en Michael Limberger

Aartshertog Filips de Schone en de Staten en steden van Holland en Zeeland Hans Smit

Filips de Schone en de Brabantse adel, of de Brabantse adel en Filips de Schone? Paul de Win

Filips de Schone en Gelre. Een ‘nationale’ vorst ontmaskerd? Jac Geurts

Een vorst van glas. Filips de Schone op gebrandschilderde ramen in
de Nederlanden
Mario Damen

De Spaanse zomerkoning. Filips de Schone als koning van Castilie
Raymond Fagel

Shaker Publishing, augustus 2008 142 pag. ISBN: 978-90-423-0348-5

Bestel de pdf-versie hier!

Jaarcongres 2008: Verscheurd of verbonden? Adel in Noord en Zuid (1568-1648)

Diest
19 september 2008

Met bijdragen van:

Petra Vanhoutte (Stadsarchief Diest): “Poner una pica en Flandes”.  Filips Willem van Oranje-Nassau (1554-1618) en zijn familiale belangen en contacten in Noord en Zuid

Mirella Marini
(Vrije Universiteit Amsterdam): 80 jaar vrouwen tussen Noord en Zuid: de Arenbergse patrimoniale politiek van Margaretha van der Marck-Arenberg (1527-1599) tot Anna van Croy (1564-1635)

Erik Swart(Universiteit Antwerpen): De oorlogsmannen. Militair professionalisme en adelscultuur in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, ca. 1590-1625

Jacques Moerman (Delft):Otto van Egmond (ca. 1522-1586), heer van de Keenenburg, lid van de Ridderschap van Holland, stabiele factor in de gewestelijke politiek vóór en tijdens de Opstand tegen Spanje

Dries Raeymaekers (Universiteit Antwerpen): In dienst van de dynastie. Adel uit Noord en Zuid aan het hof van de aartshertogen, 1598-1621

Dag van het Onderzoek 2008: Vervoer en communicatie

Antwerpen
28 maart 2008

Met bijdragen van:

Robert Dijk(Universiteit Leiden): Chaos of systeem? Indiening van requesten als basis voor ‘centralisering’ van waterwegen in het hoogheemraadschap van Rijnland (1500-1700)

Michael Serruys(Universiteit Leiden): De invloed van de Zuid-Nederlandse transitpolitiek op de verkeersstromen tussen de Zuidelijke Nederlanden (Oostenrijkse Nederlanden en Prinsbisdom Luik) en de Republiek in de achttiende eeuw

Paul Arblaster (KU Leuven): Pers en postverkeer: de transformatie van Europa’s informatiesystemen

Liesbeth Geevers (Universiteit van Amsterdam): Papieren en personen. Het Habsburgse hoofse netwerk in de zestiende eeuw

Birgitte Martens (Vrije Universiteit Brussel): Wegenstrijd – tegenstrijd:  Jezuïeten, jansenisten, lutheranen en calvinisten over de rol van beeld, oraliteit en boek in de religieuze kennisoverdracht (1595-1723)

Judith Brouwer(Rijksuniversiteit Groningen): Een ongehoorde ramp: het jaar 1672 in privé-correspondentie

6. Maurits Ebben en Simon Groenveld (red.), De Scheldedelta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, 1500-1800 (Maastricht 2007)

Inleiding – Maurits Ebben en Simon Groenveld

Een maritiem-economische schets van de deltahavens, 1400-1800 Jan Parmentier

Een duivels dilemma: Zeeland en de beheersing van de Schelde, 1572-1609 Victor Enthoven

Kunst van gene zijde: Zeeland en de Schelderegio Katie Heyning

Zeeuwse zekerheid verankerd in Zeeuws-Vlaamse bodem. Bedijkingen in Staats-Vlaanderen door Noord-Nederlanders en de inrichting van het landschap tussen 1600 en 1800: enkele hoofdlijnen Adriaan M.J. de Kraker

Gereformeerd pastoraat inde Zuidelijke Nederlanden en in Noord-Frankrijk ten tijde van de Republiek Fred van Lieburg

Shaker Publishing, september 2007 ISBN: 978-90-423-0326-3 105 pag.

Bestel de pdf-versie hier!

5. Rene Vermeir en Hugo de Schepper, red., Hoge Rechtspraak in de Oude Nederlanden (Maastricht 2007)

Inleiding – Hugo de Schepper en Rene Vermeir

De Staatse Raad van Brabant. Twee euwen provisionele rechtspraak in strafzaken Erik-Jan M.F.C. Broers

Violence and political culture in Brabant. The Antwerp craft guild’s opposition against the central authorities in 1659 Birgit Houben

De Grote Raad: moord, woordbreuk en andere schandalen. Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Mechelse Schepenhuis Wim Husken

Archief of niet? De procesdossiers van de Grote Raad voor de Nederlanden te Mechelen Michel Oosterbosch

Gratie als hoge rechtspraak. Het belang van het vorstelijk gratierecht in de vroegmoderne Nederlandse samenleving Marjan Vrolijk

Shaker Publishing ISBN: 978-90-423-0307-2 112 p.

Bestel de pdf-versie hier!

Jaarcongres 2007: Internationale Handelsnetwerken en Culturele Contacten

Bergen op Zoom
21 september 2007

Met bijdragen van:

Yolande Kortlever (Het Markiezenhof Historisch Centrum): De Bergse Paas- en Koudemarkten

Peter De Cauwer (Universiteit Leuven): ‘Agir en court’. Het informatienetwerk van een Vlaams plattelandsbestuur: de Oudburg van Gent, 1621-1648

Maurits Ebben
 (Universiteit Leiden): García de Yllán, een bankierende koopman in brood, kogels en kunst,1591-1655

Maartje van Gelder (Universiteit van Amsterdam): In liefde en werk met de Lage Landen verbonden: de Genuese koopman en literator Girolamo Conestaggio (1530? – 1616/18)

Esther Mijers (University of Reading): Studenten, Shakespeare en Spinoza – de internationale carriere van Thomas Johnson, libraire anglois te Rotterdam
 Peter Stabel (Universiteit Antwerpen) en Jeroen Puttevils (Universiteit Antwerpen): Werelden apart? Stedelijke cultuur en de internationale handelsgemeenschappen in Brugge en Antwerpen (15de-16de eeuw)

 

Dag van het Onderzoek 2007: Stad en platteland in de vroegmoderne tijd

Dordrecht
23 maart 2007

Met bijdragen van:

Emile Havers (Stadsarchief Dordrecht): De wijnhandel in Dordrecht

 

Jeanine Dekker (Universiteit Utrecht): Heerlijkheden en politieke macht op het Zeeuwse platteland 1678-1851

Arno Neele (Universiteit Utrecht): De verschuivende culturele verhouding tussen de stad en het platteland in Zeeland 1750-1850

Rudi van Maanen (Universiteit Leiden): Brieven van burgers aan het Leidse stadsbestuur ca. 1795

Maarten van Dijck (Universiteit Antwerpen – Centrum voor stadsgeschiedenis): De rol van stedelijke samenlevingen bij het ontstaan van een justitieel beleid

Ilja van Damme (Universiteit Antwerpen – Centrum voor stadsgeschiedenis): Commerciële recyclage en de ‘geboorte’ van onze huidige wegwerpmaatschappij (1750-1850). Een nieuw onderzoek naar tweedehandsmarkten in de steigers

4. Geurts (J.) en de Schepper (H.) red., Staatsvorming onder Bourgondiërs en Habsburgers. Theorie en Praktijk (Maastricht 2006)

Inleiding Jac Geurts en Hugo de Schepper

Staatsgezag en macht in de Nederlanden. Verworvenheden en beperkingen in het Bourgondisch-Habsburgse systeem. Hugo de Schepper

Recht en territorium. De Lotharingse ambities van Philips de Goede. Robert Stein

Tussen droom en daad. Karel de Stoute en diens plannen voor een nieuw gewest: ‘Maasland’. Jac Geurts

Edellieden en verschuivende grenzen. Enkele overwegingen over de Franche-Comté tussen 1477 en 1500 Hans Cools

Marguerite d’Autriche et le comté de Bourgogne (1509-1530): le redressement économique de la France-Comté Paul Delsalle

Gevaarlijke grenzen: Gelre, Gullik en Kleef in hun conflicten en bondgenootschappen met de Bourgondische vorsten (1473-1543) Aafje Groustra-Werdekker

Politiek macht en militaire verdediging in het Limburgse Maasdal ten tijde van de Habsburgs-Gelderse conflicten in de zestiende eeuw Wim Hupperetz

Une dipplomatie bourguignonne? Les rapports entre le Comté de Bourgogne et les cantons suisses aux XVI-XVIIèmes siècles Christian Windler

Shaker Publishing,  208 p. ISBN 90-423-0283-6.

Jaarcongres 2006: Filips de Schone (1478-1506). Een vergeten vorst.

Brussel
22 september 2006

Met bijdragen van:

Paul De Win (Dienst Adel & Ridderorden, Brussel): Filips de Schone en de Brabantse adel of de Brabantse adel en Filips de Schone?

Mario Damen
(Universiteit Leiden): Politiek en devotie. De gebrandschilderde glazen van Filips de Schone in de Nederlanden

Hans Smit (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag en Universiteit van Amsterdam): Filips de Schone en de Staten en steden van Holland en Zeeland

Jac Geurts (Radboud Universiteit, Nijmegen): Filips de Schone en Gelre

Raymond Fagel (Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Brussel): De Spaanse zomerkoning. Filips de Schone als koning van Castilië

Ben Roosens (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen): De kostbare bezittingen van Filips de Schone na zijn overlijden

Dag van het Onderzoek 2006: Religie

Leuven
24 maart 2006

Met bijdragen van:

Judith Pollmann (Universiteit Leiden): Katholieke identiteit en de Nederlandse Opstand

Violet Soen (Katholieke Universiteit Leuven): Ketters verzoenen met de koning? De (on)mogelijke pacificatiestrategie van Karel V, Filips II en hun landvoogden

Liesbeth De Frenne (Universiteit Gent): Over het Kanaal. De Zuidelijke Nederlanden als toevluchtsoord voor Engelse katholieke vluchtelingen

Toon Quaghebeur (Katholieke Universiteit Leuven): Een repertorium van het officieel kerkelijk drukwerk in de Mechelse kerkprovincie, 1559-1801. Doelstelling, werkwijze en stand van onderzoek

Marianne Roobol (Universiteit Leiden): Verstrikt in het debat? De geschiedschrijving van zestiende-eeuwse godsdienstgesprekken