Nieuws

Jaarcongres 2006: Filips de Schone (1478-1506). Een vergeten vorst.

Brussel
22 september 2006

Met bijdragen van:

Paul De Win (Dienst Adel & Ridderorden, Brussel): Filips de Schone en de Brabantse adel of de Brabantse adel en Filips de Schone?

Mario Damen
(Universiteit Leiden): Politiek en devotie. De gebrandschilderde glazen van Filips de Schone in de Nederlanden

Hans Smit (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag en Universiteit van Amsterdam): Filips de Schone en de Staten en steden van Holland en Zeeland

Jac Geurts (Radboud Universiteit, Nijmegen): Filips de Schone en Gelre

Raymond Fagel (Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Brussel): De Spaanse zomerkoning. Filips de Schone als koning van Castilië

Ben Roosens (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen): De kostbare bezittingen van Filips de Schone na zijn overlijden

Dag van het Onderzoek 2006: Religie

Leuven
24 maart 2006

Met bijdragen van:

Judith Pollmann (Universiteit Leiden): Katholieke identiteit en de Nederlandse Opstand

Violet Soen (Katholieke Universiteit Leuven): Ketters verzoenen met de koning? De (on)mogelijke pacificatiestrategie van Karel V, Filips II en hun landvoogden

Liesbeth De Frenne (Universiteit Gent): Over het Kanaal. De Zuidelijke Nederlanden als toevluchtsoord voor Engelse katholieke vluchtelingen

Toon Quaghebeur (Katholieke Universiteit Leuven): Een repertorium van het officieel kerkelijk drukwerk in de Mechelse kerkprovincie, 1559-1801. Doelstelling, werkwijze en stand van onderzoek

Marianne Roobol (Universiteit Leiden): Verstrikt in het debat? De geschiedschrijving van zestiende-eeuwse godsdienstgesprekken

 

3. Raymond Fagel en David Onnekink, red., Oorlog en Samenleving in de Nieuwe Tijd (Maastricht 2005)

Inleiding Raymond Fagel en David Onnekink

De prijs van de vrijheid: de Opstand en de belastingdruk in de noordelijke Nederlanden Marjolein ’t Hart

De weerslag van de oorlogvoering op de burgerbevolking in de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de 17e eeuw (1667-1700) Etienne Rooms

Een bres in de muur: functie van de wallen in de regionaal-economische ontwikkeling. Houding van de Aalsterse economische actoren tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV (1667-1714) Reinoud Vermoesen

De invloed van de vestingbouw op de bevolking in de Nederlanden tijdens de regeerperiode van Karel V Bernhard Roosens

Procedures en problemen rond de aanleg en het onderhoud van de vestingswerken in de Republiek in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw J.P.C.M. van Hoof

Shaker Publishing, 124 p. (ISBN 90-423-0274-7)

2. S. Groenveld, M. Ebben en R. Fagel, red., Tussen Munster & Aken. De Nederlandse Republiek als grote mogendheid (1648-1748) (Maastricht 2005)

Ter inleiding Simon Groenveld

Aan het begin van een grote tijd. De Republiek als opkomende mogendheid bij de Vrede van Munster (1648) Simon Groenveld

Persuasie en mediatie: de Republiek en de Vrede van Nijmegen (1678) Peter Rietbergen

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wilhelm III., die niederländische Republik und der Friede von Rijswijk (1697) Helmut Gabel

‘Een generale, goede en duyrsame vreede’: het Utrechtse vredescongres (1713) vanuit Staats perspectief David Onnekink

Die Niederlande und der Aachener Friede (1748) Heinz Duchhardt

Shaker Publishing, 2005, 75 p. (ISBN 90-423-0262-3)

Jaarcongres 2005: De delta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, ca. 1585-1650

Middelburg
23 september 2005

Met bijdragen van:

C.E. Heyning (Middelburg): De Delta als spil in de kunsthan­del en kunstproductie tussen Vlaanderen/Brabant en Zeeland/Hol­land

F. van Lieburg (VU Amsterdam): Invloeden vanuit Vlaanderen op het Zeeuwse calvinisme

A.M.J. de Kraker (VU, Amsterdam): Zeeuwen als droogleggers van geïnundeerde landen in Vlaanderen

V. Enthoven (Marinemuseum Den Helder): De zogenaamde blokkade van Antwerpen

J. Parmentier (Universiteit Gent): De maritiem-economische schets van de Deltahavens, 15de-18de eeuw

A.C. Meijer (Zeeuws Archief): Archivalia voor het onderzoek van de handelsstromen tussen Zuid en Noord: de Zeeuwse en de Brabantse tollen

Dag van het Onderzoek 2005: Politieke theorie en beeldvorming in de zeventiende eeuw en Vrouwen en werk in de zeventiende eeuw

Rotterdam
18 maart 2005

Met bijdragen van:

drs. Michel Reinders (Erasmus Universiteit Rotterdam): De pamfletten van 1672

dr. Hans Blom (Erasmus Universiteit Rotterdam): Het bestuurssysteem van de Nederlandse Republiek

prof. dr. Katlijne van den Stighelen (Katholieke Universiteit Leuven): Vrouwelijke schilders in de zeventiende eeuw

drs. Laura van Aert (Universiteit Antwerpen): Rol van vrouwen in de handel (17e eeuw)

dr. Ariadne Schmidt (International Institute of Social History): Vrouwen en werk in de Noordelijke Nederlanden.

1. Marnef (G.) en Vermeir (R.), red., Adel en macht. Politiek, cultuur, economie (Maastricht 2004)

Ter inleiding Guido Marnef en René Vermeir

De regenten, de Republiek en het aristocratiseringsproces: een terugblik Joop de Jong

‘Van robins tot très grands nobles’. Carrièreplanning en huwelijksstrategie bij het geslacht Richardot in de Zuidelijke Nederlanden (1540-1701) Jürgen Vanhoutte

Stijgende lagere adel. Van Duvenvoirde naar Wassenaer 1523-1665 Simon Groenveld

Eer en geweld in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1550-1700) Conrad Gietman

‘Un pain pour le chocolat’. Het dienstpersoneel van de graaf en de gravin van Bergeyck (ca. 1685–1741) Koen De Vlieger-De Wilde

Botsende consumptiemodellen? De symbolische betekenis van goederenbezit en verbruik bij de Antwerpse adel (ca. 1780) Bruno Blondé

Shaker Publishing, 2004, 141 p. (ISBN 90-423-0252-6)

Jaarcongres 2004: Hoge Rechtspraak in de Nederlanden

Mechelen
1 oktober 2004

Met bijdragen van:

Erik-Jan Broers(Universiteit van Tilburg): De Staatse Raad van Brabant, twee eeuwen provisionele rechtspraak

Michel Oosterbosch (Algemeen Rijksarchief Brussel en KU Brussel): Het archief van de Grote Raad van Mechelen: mogelijkheden en beperkingen

Sarah Castelain en Serge Dauchy (CNRS – Université de Lille 2): Het Parlement van Vlaanderen (1669-1789): één eeuw bewogen geschiedenis, gevolgd door L’Université de Douai après l’institution du Parlement de Flandre: vers la laïcisation d’une justice privilégiée

Florike Egmond (Nationaal Archief Den Haag): Fragmentatie: hoge rechtspraak en politiek in de Republiek

Marjan Vrolijk (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag): Het belang van het vorstelijk gratierecht in de vroegmoderne Nederlandse samenleving

Wim Hüsken (Stedelijke Musea Mechelen): Inleiding op de tentoonstelling De Grote Raad. Moord, woordbreuk en andere schandalen

Dag van het Onderzoek 2004: Boekgeschiedenis en Propaganda

Gent
2 april 2004

Met bijdragen van:

drs. Gerrit Verhoeven (Universiteit Antwerpen): Het bysonderlijck dienstig Reys-boeck … Ontmoetingen tussen boek- en reisgeschiedenis in de analyse van de vroegmoderne reisliteratuur (1650-1750)

drs. Michiel van Groesen (Universiteit van Amsterdam): In de huid van de uitgever. Boekhistorische aspecten van de reiscollectie De Bry (1590-1634)

prof. dr. Paul Hoftijzer (Universiteit Leiden): Waarheen, waarvoor? Boekgeschiedenis in Nederland in de 21ste eeuw

prof. dr. Luc Duerloo (Universiteit Antwerpen): Soevereiniteit en symbolisch kapitaal onder de aartshertogen

prof. dr. Donald Haks (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis): Propaganda ten tijde van koning-stadhouder Willem III

drs. Peter L.R. De Cauwer (Universiteit van Amsterdam): Onghehoorde (bynae) tormenten. Het beeld van de Spaans-Keizerlijke inval in de Veluwe (1629)

Jaarcongres 2003: Oorlog en Samenleving in de Nieuwe Tijd

Breda
3 oktober 2003

Met bijdragen van:

Marjolein ’t Hart (Universiteit van Amsterdam): Oorlog en oorlogslast in de Noordelijke Nederlanden, 16e-17e eeuw

Etienne Rooms (Koninklijke Militaire School, Brussel): De weerslag van de oorlogvoering op de burgerbevolking van de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de 17e eeuw (1659-1700)

Reinoud Vermoesen (Universiteit Antwerpen): De houding van de Aalsterse economische agenten tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV (1667-1714)

Joep van Hoof (Instituut voor Militaire Geschiedenis, ‘s-Gravenhage): Procedures en problematiek rond de aanleg en het onderhoud van vestingwerken in de Republiek

Ben Roosens (Berlijn): De invloed van de vestingbouw op de plaatselijke bevolking tijdens de regeerperiode van Karel V