symposium New Perspectives on Early Modern Media and the Book Business in Europe

Universitaire Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen, vrijdag 22 maart 2019
Op vrijdag 22 maart 2019 vindt in Groningen het symposium ‘New Perspectives on Early Modern Media and the Book Business in Europe’ plaats. Het symposium draait om drie recent verschenen boeken over media- en boekgeschiedenis:
  • Joop Koopmans, Early Modern Media and the News in Europe: Perspectives from the Dutch Angle ( Leiden, 2018).
  • Heiko Droste, Das Geschäft mit Nachrichten: Ein barocker Markt für Soziale Ressourcen (Bremen: edition lumière, 2018).
  • Andrew Pettegree; Arthur der Weduwen, De boekhandel van de wereld: Drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw (Amsterdam: Atlas Contact, 2019).
Voor meer informatie over het programma en registratie, zie de website.

Oproep voor bijdragen jaarboek De Achttiende Eeuw

Deadline: vrijdag 1 maart 2019

Voor het jaarboek De Achttiende Eeuw van 2019 kan u nog tot 1 maart bijdragen inzenden. De redactie staat open voor artikelen over de geschiedenis van cultuur, economie, wetenschap, literatuur, kunsten, politiek en maatschappij, voor zover deze betrekking hebben op de lange achttiende eeuw (1670-1830).

Het jaarboek wordt uitgegeven door de Werkgroep Achttiende Eeuw en uitgeverij Verloren.

Publieksdag UCEMS: Vrijheid en vervolging

Was er in de tolerante Republiek ruimte om openlijk over seks te spreken? Waarom werden heksen vervolgd in vroegmodern Europa? Waar lagen de grenzen over wat je wel en niet kon zeggen in die tijd? Deze en meer vragen zullen beantwoord worden op de aankomende publieksdag van het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS). Op zaterdagmiddag 16 februari 2019 (12.30-17.00, Janskerkhof 3 te Utrecht) openen de deuren van de universiteit zich voor alle geïnteresseerden en zullen academici hun onderzoek presenteren rondom het thema Vrijheid en Vervolging: Tolerantie in Vroegmodern Europa. Naast presentaties staat er tevens een bronnenparade op het programma: aanschouw onder meer de vroegste Nederlandstalige drukken en maak kennis met zeventiende-eeuwse studies.

Toegang is gratis, wel graag aanmelden via uu.ucems@gmail.com.

Programma

12.30 – 13.00             Inloop met koffie en thee

13.00 – 13.15              Woord van welkom door Rozanne Versendaal

13.15 – 13.45              dr. Martine Veldhuizen – Kritiek uiten op machthebbers: waarheidssprekers als personages in de eerste gedrukte boeken in het Nederlands (1450-1500)

13.45 – 14.15              dr. Karen Hollewand – Verbannen en vergeten: Hadriaan Beverland en zijn ideeën over seks en zonde

14.15 – 14.35              Studentenpresentaties door Nelleke Tanis en Carmen Verhoeven

14.35 – 15.00              Pauze

15.00 – 15.30              drs. Steije Hofhuis – Heksenjacht: een viraal verschijnsel?

15.30 – 16.00              Bronnenparade

16.00 – 16.30              prof. dr. Wijnand Mijnhardt – Godsdienstterreur, nieuwe werelden en immigratie: over de wortels van de Nederlandse tolerantie

16.30 – 17.00              Dankwoord en aansluitende borrel

Utrecht Centre for Early Modern Studies

Het UCEMS is Nederlands grootste onderzoekscentrum dat de geschiedenis, religie, politiek, literatuur, kunst, muziek en wetenschap van de periode tussen ca. 1500 tot 1800 in internationaal perspectief bestudeert

CfP: Disease & Ease, 1500-1800

Deadline: 1 februari 2019

Op 3 en 4 juli 2019 organiseert de Health Humanities Research Group aan de University of Reading (VK) het congres Disease & Ease, 1500-1800. 

 This 2-day conference will investigate what exactly sickness and health felt like for patients such as Clegg. We invite abstracts for 20-minute papers on the diverse sensations, emotions, thoughts, and spiritual feelings of patients and their families and practitioners from ‘the first invasion’ of illness to ‘perfect recovery’, chronic debility, or death.

Voor meer informatie, zie de volledige call for papers.

CfP: Jaarcongres De Zeventiende Eeuw 2019 “Deugd & Ondeugd. Morele scherpslijperij in de zeventiende-eeuwse Nederlanden”

Deadline: 1 maart 2018

Universiteit Antwerpen, vrijdag 30 augustus 2019

Deugd en ondeugd waren alomtegenwoordig in de zeventiende eeuw. (…) Met het jaarcongres willen we niet alleen een staat opmaken van deugd en ondeugd in de zeventiende-eeuwse Nederlanden, maar ook inzicht verkrijgen in de complexe werking tussen norm en praktijk. Moraal was zelden of nooit statisch, maar werd op een bijzonder persoonlijke wijze toegeëigend, geaccommodeerd of gecontesteerd. Daarnaast wil het congres nieuw licht werpen op de verschillende moral communities. Naargelang van iemands sociale positie, gender, leeftijd, herkomst, religie en andere eigenschappen konden waardenpatronen immers fel van elkaar verschillen. Op het congres willen we dus zoveel mogelijk opvattingen over deugd en ondeugd in de Lage Landen aan bod laten komen en bediscussiëren.

Voor meer informatie, zie de volledige CfP

Nieuwe Tijdingen 2018: Judith Brouwer & Michael Limberger (red.), Hedendaagse biografieën over vroegmoderne lieden

Het tweede nummer van Nieuwe Tijdingen is nu beschikbaar (zowel op papier als digitaal) bij Universitaire Pers Leuven. In deze uitgave verkennen zeven historici de mogelijkheden en onmogelijkheden van de biografie in het historisch onderzoek naar de vroegmoderne periode.

[E]nige kritische reflectie op de biografische methode ten aanzien van figuren uit de vroegmoderne tijd ontbrak tot nu toe in de Lage Landen. Deze uitgave wil hiertoe een kritische bijdrage leveren en houdt de hedendaagse biografische methodes goed tegen het licht.

Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis is het jaarboek van de VNVNG en een vervolg op de in 2014 gestarte reeks ‘Publicaties’.

Inhoud

  • Judith Brouwer & Michael Limberger, Schrijven over individuen en hun omstandigheden. Hedendaagse biografieën over vroegmoderne lieden
  • Craig Harline, De massa bespelen. Some reflections on writing biography
  • Gustaaf Janssens, Alva en de Nederlanden (16de – 21ste eeuw). Een biografische en historiografische benadering van een berucht historisch personage
  • Luc Duerloo, Groepsportret van een eenzaat. Omtrent een politieke biografie van Aartshertog Albrecht
  • Els Kloek, 1001 Vrouwen en de ‘achterkant’ van de geschiedenis. Tien vuistregels voor de vroegmoderne biograaf
  • Arend van Essen, De ‘taaffel’ in de slaapkamer. De nalatenschap van Simon van Slingelandt (1664–1736) in handen van de biograaf
  • Peter Altena, ‘Hier hebje den Ontleeder’. Bij het schrijven van de biografieën van Jacob Campo Weyerman (1677–1747) en Gerrit Paape (1752–1803)

Nieuwe Tijdingen

Sinds 2017 verschijnt het jaarboek van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis bij de Universitaire Pers Leuven, onder de titel Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis. Het jaarboek neemt de lezer mee naar het vervlogen verleden van de vijftiende tot en met de achttiende eeuw. Iedere uitgave richt zich op een recente ontwikkeling in het historisch onderzoek naar deze schakelperiode. Geïnteresseerden in de vroegmoderne tijd worden zo geprikkeld door toegankelijk geschreven bijdragen, terwijl vakgenoten in deze gereviewde artikelen de laatste stand van het onderzoek kunnen consulteren.

Voor leden van VNVNG is een abonnement op de print- en digitale versie van het tijdschrift inbegrepen in het jaarlijks lidgeld. Individuele nummers kan men bestellen via de website van de uitgever.

boekpresentaties vroegmoderne emotiegeschiedenis en dramatisering

Aanstaande dinsdag (23 oktober 2018) vindt in Amsterdam de boekpresentatie van twee boeken over vroegmoderne emotiegeschiedenis en dramatisering plaatst.  Frans Willem Korsten en Jan Frans van Dijkhuizen van de Universiteit Leiden presenteren hun recente monografieën Dutch Republican Baroque: Theatricality, Dramatization, Moment and Event (Amsterdam University Press, 2017) en A Literary History of Reconciliation: Power, Remorse and the Limits of Forgiveness (Bloomsbury, 2018). 

Naast de academische lezingen wordt er ook poëzie voorgedragen en is het mogelijk om deel te nemen aan een kleine geurenervaring.

Voor meer informatie, zie de aankondiging.