Nieuws

CfP: workshop ‘Working women in pre-industrial Europe’

Deadline: 15 april 2019

Op 14 en 15 november 2019 organiseren doctoraatsonderzoekers Heleen Wyffels en Nena Vandeweerdt de workshop Working women in Pre-Industrial Europe. Perspectives on the gendering of urban labour markets.

Deze workshop wil onderzoekers samenbrengen die werken op het gebied van gender en werk om  op die manier verschillende regio’s in Europa en verschillende soorten arbeid te vergelijken, zowel in de middeleeuwen als in de vroegmoderne periode. Op deze manier wil deze workshop onderzoeken welke factoren het werk van vrouwen vormden en het debat over de positie van vrouwen in stedelijke arbeidsmarkten, de impact van ambachtsgilden en het belang van gender op de informele markten bevorderen. De call for papers vindt u hier.

De voertaal tijdens de workshop is Engels. Voorstellen voor presentaties van ca. 20 minuten moeten uiterlijk op 15 april aan Nena Vandeweerdt (nena.vandeweerdt@kuleuven.be) worden doorgestuurd 2019. Voeg in het bericht een abstract toe van max. 400 woorden, 4 trefwoorden en een korte cv (max. 1 pagina). De deelnemers worden voor 15 mei 2019 op de hoogte gebracht.

symposium New Perspectives on Early Modern Media and the Book Business in Europe

Universitaire Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen, vrijdag 22 maart 2019
Op vrijdag 22 maart 2019 vindt in Groningen het symposium ‘New Perspectives on Early Modern Media and the Book Business in Europe’ plaats. Het symposium draait om drie recent verschenen boeken over media- en boekgeschiedenis:
  • Joop Koopmans, Early Modern Media and the News in Europe: Perspectives from the Dutch Angle ( Leiden, 2018).
  • Heiko Droste, Das Geschäft mit Nachrichten: Ein barocker Markt für Soziale Ressourcen (Bremen: edition lumière, 2018).
  • Andrew Pettegree; Arthur der Weduwen, De boekhandel van de wereld: Drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw (Amsterdam: Atlas Contact, 2019).
Voor meer informatie over het programma en registratie, zie de website.

Oproep voor bijdragen jaarboek De Achttiende Eeuw

Deadline: vrijdag 1 maart 2019

Voor het jaarboek De Achttiende Eeuw van 2019 kan u nog tot 1 maart bijdragen inzenden. De redactie staat open voor artikelen over de geschiedenis van cultuur, economie, wetenschap, literatuur, kunsten, politiek en maatschappij, voor zover deze betrekking hebben op de lange achttiende eeuw (1670-1830).

Het jaarboek wordt uitgegeven door de Werkgroep Achttiende Eeuw en uitgeverij Verloren.

Publieksdag UCEMS: Vrijheid en vervolging

Was er in de tolerante Republiek ruimte om openlijk over seks te spreken? Waarom werden heksen vervolgd in vroegmodern Europa? Waar lagen de grenzen over wat je wel en niet kon zeggen in die tijd? Deze en meer vragen zullen beantwoord worden op de aankomende publieksdag van het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS). Op zaterdagmiddag 16 februari 2019 (12.30-17.00, Janskerkhof 3 te Utrecht) openen de deuren van de universiteit zich voor alle geïnteresseerden en zullen academici hun onderzoek presenteren rondom het thema Vrijheid en Vervolging: Tolerantie in Vroegmodern Europa. Naast presentaties staat er tevens een bronnenparade op het programma: aanschouw onder meer de vroegste Nederlandstalige drukken en maak kennis met zeventiende-eeuwse studies.

Toegang is gratis, wel graag aanmelden via uu.ucems@gmail.com.

Programma

12.30 – 13.00             Inloop met koffie en thee

13.00 – 13.15              Woord van welkom door Rozanne Versendaal

13.15 – 13.45              dr. Martine Veldhuizen – Kritiek uiten op machthebbers: waarheidssprekers als personages in de eerste gedrukte boeken in het Nederlands (1450-1500)

13.45 – 14.15              dr. Karen Hollewand – Verbannen en vergeten: Hadriaan Beverland en zijn ideeën over seks en zonde

14.15 – 14.35              Studentenpresentaties door Nelleke Tanis en Carmen Verhoeven

14.35 – 15.00              Pauze

15.00 – 15.30              drs. Steije Hofhuis – Heksenjacht: een viraal verschijnsel?

15.30 – 16.00              Bronnenparade

16.00 – 16.30              prof. dr. Wijnand Mijnhardt – Godsdienstterreur, nieuwe werelden en immigratie: over de wortels van de Nederlandse tolerantie

16.30 – 17.00              Dankwoord en aansluitende borrel

Utrecht Centre for Early Modern Studies

Het UCEMS is Nederlands grootste onderzoekscentrum dat de geschiedenis, religie, politiek, literatuur, kunst, muziek en wetenschap van de periode tussen ca. 1500 tot 1800 in internationaal perspectief bestudeert

CfP: Disease & Ease, 1500-1800

Deadline: 1 februari 2019

Op 3 en 4 juli 2019 organiseert de Health Humanities Research Group aan de University of Reading (VK) het congres Disease & Ease, 1500-1800. 

 This 2-day conference will investigate what exactly sickness and health felt like for patients such as Clegg. We invite abstracts for 20-minute papers on the diverse sensations, emotions, thoughts, and spiritual feelings of patients and their families and practitioners from ‘the first invasion’ of illness to ‘perfect recovery’, chronic debility, or death.

Voor meer informatie, zie de volledige call for papers.

CfP: Jaarcongres De Zeventiende Eeuw 2019 “Deugd & Ondeugd. Morele scherpslijperij in de zeventiende-eeuwse Nederlanden”

Deadline: 1 maart 2018

Universiteit Antwerpen, vrijdag 30 augustus 2019

Deugd en ondeugd waren alomtegenwoordig in de zeventiende eeuw. (…) Met het jaarcongres willen we niet alleen een staat opmaken van deugd en ondeugd in de zeventiende-eeuwse Nederlanden, maar ook inzicht verkrijgen in de complexe werking tussen norm en praktijk. Moraal was zelden of nooit statisch, maar werd op een bijzonder persoonlijke wijze toegeëigend, geaccommodeerd of gecontesteerd. Daarnaast wil het congres nieuw licht werpen op de verschillende moral communities. Naargelang van iemands sociale positie, gender, leeftijd, herkomst, religie en andere eigenschappen konden waardenpatronen immers fel van elkaar verschillen. Op het congres willen we dus zoveel mogelijk opvattingen over deugd en ondeugd in de Lage Landen aan bod laten komen en bediscussiëren.

Voor meer informatie, zie de volledige CfP